Titusenvis arbeidsplasser!

Det er "ikke måte på" når noen slenger rundt seg med lovnader om arbeidsplasser. Her kommer tilsvar på Jonny Finstads fabuleringer om den oljeglatte framtida.

Nordland Høyre er klar på at de de vil åpne hele Lofoten, Vesterålen og Senja for petroleumsvirksomhet så snart som mulig. Dette er ikke noen nyhet, og argumentene for å åpne er velkjente.  Men når det gjelder antall nye arbeidsplasser er leder Jonny Finstad i særklasse – han overgår til og med direktør Skjøtt-Pedersen i Norsk Olje og Gass. Han er ikke kjent for å være snau i sine prognoser, men han begrenser seg vanligvis til å snakke om tusenvis.

Jonny Finstad slår fast at åpnes Lofoten, Vesterålen og Senja vil det skapes titusenvis av nye arbeidsplasser langs kysten. Titusenvis! Det vil i tilfelle være et mirakel.

Sist jeg så departementale anslag over antall nye arbeidsplasser knyttet til å åpne Lofoten, Vesterålen og Senja, var antallet mellom 400-1100 fra Trøndelag til Tromsø – og forutsatte ilandføring og høy oljepris. Ilandføring er nok bare å glemme, oljeprisen er halvert, og med sterk satsing på teknologi, effektivisering og fortsatt nedbemanning, er selv skarve 400-1100 nye arbeidsplasser urealistisk.

Ved økt aktivitet i nord vil eventuelle nye arbeidsplasser i all hovedsak gå til Vestlandet som sitter med årelang erfaring, kompetanse, ledig kapasitet og et solid kontaktnett i oljenæringa.

Høyre er ærlig på hva de vil med Lofoten, Vesterålen og Senja. Det er greit å ha en debatt om, men da må argumentene forholde seg noenlunde til virkeligheten.

Wenche Cumming, leder

Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja