Styret i Folkeaksjonen for perioden 2020-2021

Styret ble valgt av landsmøtet i Kabelvåg, lørdag 15. august 2020, og har en god balanse av erfarne og nye styremedlemmer.

 

Leder:
Odd Arne Sandberg (f. 1960)
Telefon: 990 41 242

Odd Arne bor i Kabelvåg. Han har sittet i landsstyret siden Folkeaksjonen ble stiftet i 2009, før det var han aktiv i Lofotaksjonen. Han har også vært aktiv i Vågan SV. Ved siden av ledervervet jobber Odd Arne som lærer på Lofoten Folkehøgskole.

 

Nestleder:

Daniel Weiss (f. 1986)
Daniel kommer fra USA, og fyttet til Norge for snart sju år siden. Han er for tiden ph.d-stipendiat på NTNU, der han arbeider med sosial ulikhet innenfor helse. Weiss har vært en del av lokallaget av Folkeaksjonen i Trondheim siden 2013. Weiss er svært opptatt av friluftsliv og naturvern, og har også jobbet med småskala gårdsbruk.

 

Tiril Auby (f. 1985)
Tiril er opprinnelig fra Tønsberg men er nå bosatt i Stamsund. Hun er utdannet styrmann og har sitt daglige virke som andrestyrmann på Hurtigruta. 

 

Kaja Marie Nyland (f. 2003) 
Kaja er fra Kabelvåg og er fylkesleder i Nordland Natur og Ungdom. Hun er nå inne som fast medlem i styret, etter et par perioder som vara. Kampen for oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja har hun engasjert seg for siden hun var elleve år.

 

Ingrid Klein Hedlund (f. 1973)
Ingrid er født og oppvokst på Hadseløya, og bor i Harstad. 
Hun jobber som lærer på Rå vidergående, og er aktiv i lokalpolitikken i Harstad.
Etter et par perioder som vara i landsstyret, er hun nå inne som fast medlem.
Ingrid er opptatt av at klima- og miljøkampen ikke er en sak for spesielt interesserte, og er veldig glad for at flere og flere tar et tak for en felles framtid.

 

Bjørnar Nicolaisen
Bjørnar er fra Andøya, Vesterålen. Han har erfaring fra flere bransjer og er blant annet utdannet fiskeskipper og har en bachelor i økonomi. Som kystfisker har Bjørnar deltatt aktivt i kampen mot oljeindustri på fiskefeltene utenfor LoVeSe siden 2007 og vært medlem av folkeaksjonen siden etableringen i 2009.

 

Varamedlemmer til landsstyret:

  • Gine Alida Ellingsen, Sortland/Oslo
  • Harald Lindemann, Grimstad
  • Therese Hugstmyr Woie, Natur og Undgdom, Oslo
  • Vågard Erdahl Nyaas, Kabelvåg
  • Yngve Larsen, Andøya
  • Mina Rosenvinge, Kabelvåg