Støre velger kunnskap

- Du det er veldig enkelt, for vi velger kunnskap... svarte Jonas Gahr Støre på spørsmål fra Ingrid Skjoldvær, og han ville velge kunnskapen eller oljeplattformen. Fint stablet opp på brosteinen på Youngstorget lå ringpermer med de 93 rapportene omtalt tidligere, og ved siden stod en sort oljeplattform som raget litt over permene. Men Natur og Ungdom mener kunnskap trumfer olje, og gjør at det må tas hensyn til de verdiene vi har, som er fornybare og som brukes på en fornuftig måte i dag. Støre satte pris på engasjementet, men takket nei til å ta imot rapportene da han allerede hadde disse. Les artikkelen og se video fra møtet på ABC-nyheter.

Lik oss på Facebook: