Stopp seismikken!

Til tross for en høy fiskeriaktivitet utenfor Vesterålen og Senja har oljedirektoratet satt i gang den omstridte seismikkskytinga i området. Folkeaksjonen reagerer kraftig og mener de rike fiskebankene skal være tilegnet fiske og ikke leting etter olje- og gass.

Det var mandag 29. juni oljedirektoratet startet seismikkskytinga utenfor Vesterålen. Den seismiske aktiviteten er svært omstridt blant annet på grunn av den påviste skremselseffekten trykkbølgene fra luftkanonene har på livet i havet. En tidligere studie fra havforskningsinstituttet har påvist at fangst av fisk går ned med 50 til 80 prosent i en radius på 33km fra området hvor det skytes seismikk.

(Foto: Tone Foss Aspevoll/Bellona)

Oljedirektoratet har tillatt seg selv å kunne skyte seismikk så nært som 5 kilometer til de fiskebåtene som å ligger ute på havet og fisker. Det reager Folkeaksjonen oljefritt Lofoten og Vesterålen kraftig på.

- Oljedirektoratet burde forholde seg til den kunnskapen som foreligger rundt skremselseffekten og dermed ikke komme nærmere fiskebåtene enn 33 kilometer, sier leder i Folkeaksjonen Gaute Wahl.

De dataene som nå innhentes fra seismikkskytinga utenfor Vesterålen og Senja vil være med å gi grunnlaget for revideringen av forvaltningsplanen for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten i 2010. Det er Stortinget som skal behandle forvaltningsplanen og dermed avgjøres om de sårbare havområdene skal åpnes for petroleumsvirksomhet.

Leder i Folkeaksjonen Gaute Wahl mener erfaringene som nå er kommet fra seismikken viser at det ikke er plass til både oljevirksomhet og fiskeri utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.

- Sokkelen her er for smal til at det kan drives med både olje og fiskeri, vi må derfor ta et valg. Valget står mellom de fornybare og de fossile ressursene. Vi har gjort det klart at vi velger fisk og miljø, det samme må stortinget gjøre når de reviderer forvaltningsplanen i 2010, sier Wahl.

Miljøstiftelsen Bellona har utarbeidet en oversikt over hva som er mulig å forvente seg av seismisk aktivitet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja hvis Stortinget åpner disse sårbare områdene. Oversikten viser at det kan bli fem runder til med seismikkskyting:

  • ODs pågående seismikkskyting er første runde av hva som er vanlig på norsk sokkel.
  • Runde nummer to skjer etter at myndighetene åpner et havområde for oljevirksomhet, og før konsesjoner lyses ut.
  • Tredje runde med seismikkskyting skjer etter at utvinningstillatelse er gitt. Selskapet som er operatør for feltet samler da inn seismikk for å få et godt nok datagrunnlag til å avgjøre om det skal bores en letebrønn.
  • Den vanlige fjerde runden seismikk er borestedsundersøkelser, som oljeselskapene er pålagt fra staten ut ifra sikkerhetshensyn. Dette skytes hver gang de skal bore en lete- eller produksjonsbrønn i et konsentrert areal rundt borelokaliteten. 
  • Femte runde seismikk er reservoarovervåkning, for å se endringer i reservoarinnhold over tid. 
  • I tillegg kan seismikkskyting også skje på grunn av at nye innsamlingsmetoder og -teknologi gir en forbedret definisjon av undergrunnen og erstatter eldre seismikkdata (eks. etter ti år). Dette var grunnen til at det i området rundt Oseberg og Tampen i Nordsjøen fra 1998 til 2007 ble gjennomført hele 49 seismikkundersøkelser

For å være oppdatert på hva som skjer fremover utenfor Vesterålen og Senja følg med på folkeaksjonen.no og på Bellona sine nettsider. Bellona er tilstede på området med båten Kallinika.

Folkeaksjonen vil hente inn nyhetsartikler fra media, de vil ligge lett tilgjengelig her, det finnes også faktaark om seismikk her.

Bli med å smale underskrifter mot seismikkskyting og oljeboring!