Stem for et oljefritt Lofoten og Vesterålen

Partiene går til stortingsvalg, men ikke alle ønsker å sikre Lofoten, Vesterålen og Senja en fremtid uten olje- og gassvirksomhet. Her finner du en oversikt over hva de forskjellige partiene mener om oljeboring i dette sårbare havområdet.

 

Vil ditt parti opprette petroleumsfrie områder utenfor Lofoten og Vesterålen?

Vil ditt parti hindre oljeboring i Lofoten og Vesterålen i neste stortingsperiode?

Nei

Hvem vet

Ja

Ja

Nei

Ja

Ja

Ja

Nei

Ja

Nei

Nei

Nei

Nei

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Oversikten viser at verken Høyre eller FrP tar noen form for miljø- eller klimahensyn når det gjelder oljeboring utenfor Lofoten og Vesterålen, heller ikke Arbeiderpartiet tar et klart standpunkt til saken. De klareste motstanderne mot oljeboring utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja er Sosialistisk venstreparti, Rødt, Venstre, Miljøpartiet de grønne og Kystpartiet som alle ønsker å opprette petroleumsfrie områder. Kristelig folkeparti og Senterpartiet ønsker heller ikke oljevirksomhet i det sårbare havområdet, men har bare en lovnad for kommende stortingsperiode.