Søviknes tramper i pianoet

På samme måte som sin forgjenger tramper nå Søviknes uti det og proklamerer åpning av områder som i inneværende periode er unntatt all oljerettet aktivitet. Som sin forgjenger vil han neppe oppnå noe positivt med det.

NRK Møre og Romsdal skriver i dag at fiskebåtrederne og Fiskarlaget er sterkt kritiske til statsrådens forslag om oljeboring på Møreblokkene og andre kontroversielle havområde.

Videre sier Audun Maråk til NRK:

– Terje Søviknes må ha gløymt at han er statsråd og skal administrere ein avtale der viktige vekst- og gyteområde er verna for oljeverksemd. Han kan ikkje ri to hestar samtidig som statsråd, tordnar dagleg leiar Audun Maråk i fiskebåtreiarane sin organisasjon Fiskebåt.

Daglig leder Audun Maråk i Fiskebåt.
Foto: Ole-Ottar Høgstavoll/NRK Ole-Ottar Høgstavoll/NRK

.........................

Fiskernes holdning er klare, og fagmiljøenes uttalelser har Folkeaksjonen Oljefritt referert mange ganger før. Verdien av olje og gass vil aldri komme opp på nivå med hva fiske og havbruk gir oss og verden. Vi må derfor velge den fornybare veien framover og vi må starte nå.

.........................

Maråk seier fiskerinæringa har ei klar melding tilbake til statsråden og alle politiske parti.

– Vi er kompromisslause når det gjeld viktige gyte- og oppvekstområde. Vi akseptarar sameksistens i andre område, men på viktige felt som Møreblokkene, Lofoten, Vesterålen, Senja og sårbare område lenger nord, ønskjer vi å verne permanent, seier han.

Les hele innslaget på NRK.