Seismikk - også et problem for hvalen

I de siste ukene har det vært en god del uro i forbindelse med seismikkskyting både nord og sør for Lofoten, Vesterålen, Senja-området. Blant annet har 12 fiskere på Andenes sendt krav om stans i seismikkaktivteten fordi det skremmer bort fisken og fører til redusert fangst.

Av Wenche Cumming, leder, Folkeaksjonen oljefritt LoVeSe:

Men, seismikk har også alvorlige konsekvenser for sjøpattedyr. Havet utafor Lofoten, Vesterålen og Senja er et av verdens mest produktive områder noe som har skapt den viktigste og største tumleplassen for sjøpattedyr langs hele norskekysten, og har enorm betydning som kalvings-, beite- og oppvekstområde. Her finner vi spermhval året rundt og silda tiltrekker spekkhogger, knøl- og finnhval. Andre arter som har matfatet sitt her er grindhval, kvitnosdelfin, nise og vågehval.

Hval påvirkes av oljeaktivitet på forskjellige måter, men det er seismikken som er aller mest bekymringsfull. Fisk og andre byttedyr er mat for hvalen, og skremmes fisken bort reduseres hvalens mattilgang og den trekker til andre områder. Australske forskere har også nylig dokumentert at seismikk tar livet av larvene til dyreplankton som er viktig mat for både fisk og hval, og dette fører til brudd i næringskjeden.

Fra før er det godt kjent at hvalen er helt avhengig av lyd for å kommunisere med hverandre, for å finne mat og for å orientere seg.  Støy fra oljeaktivitet (seismikk, boring og økt skipstrafikk) forstyrrer denne kommunikasjonen.

Wenche Cumming

Videre rammes hval, sel og sjøfugl særlig hardt av oljeforurensing. Dette er også godt dokumentert, blant annet fra Exxon Valdez- og Deepwater Horizon ulykkene.

Reiselivsnæringa har hatt en gradvis og solid vekst de siste 25 årene, ikke minst i Lofoten, Vesterålen og Senja, og hvalsafari er blant de mest populære aktivitetene. Tusenvis av turister vil oppleve hval på nært hold, noe som gir mange arbeidsplasser og store inntekter til lokalsamfunnet.

Reiselivsnæringa «går så det suser»; den er nå en av de viktigste næringene våre, og mange kommuner har reiseliv som satsingsområde. Skal de lykkes, må det tas tak for å sikre næringa mot det som kan true den. Forsøpling er en trussel, men å åpne Lofoten, Vesterålen og Senja for petroleumsaktivitet er den langt alvorligste trusselen.

Kommunene i Lofoten og reiselivet har sagt klart fra: Kombinasjonen naturbasert turisme og oljeaktivitet på en smal sokkel vil føre til at reiselivsnæringa blir taperen. Det er slett næringspolitikk. Reiseliv har ei lys framtid – det har ikke oljenæringa!