Saklig klimadebatt

Leserinnlegg fra Torgeir Havik

Temaet klimaendringer kan være vanskelig for mange, spesielt hvis viljen til å forstå mangler. 

 

Sigvard Gilstad sier «Dersom CO2 utslipp er et problem» Det tyder på at han tilhører Frp, men så vidt jeg vet har Gilstad fartstid i Levanger Høyre og vi kan anta at han støtter Ernas underskrift av Parisavtalen. 

 

Kanskje blir han usikker av Ernas manglende vilje til å løse klimautfordringene når hun bemanner de viktigste CO2 utslippsdepartementene med folk fra Frp. Ministrene i klima- og energidepartementet tror at deres oppgave er å bli verdensmestre å utlyse oljeletekonsesjoner. 

 

Transport er den nest verste utslippskilde, og da passer det med en Frp-er der? Tut og kjør med SUV på firefeltsmotorveger i det ganske land og flyplassutbygging for maks sydenferie. Det er ikke akkurat klimatemaet som styrer hjernene til verken Lien, Terje eller Solvik Olsen. 

Foto: Hallgeir Frøseth Opdal

 

Så hva må gjøres? Karbonavgift til fordeling (KAF) er mitt svar etter at internasjonal kvotehandel i 25 år fortsatt gir utslippsvekst! Det er hittil kun Miljøpartiet De Grønne som har vedtatt at dette bør utredes i Norge. 

 

I USA har republikanerne Georg Schultz og James Baker (med lang fartstid i de konservatives leir under Bush, Reagen og Nixon) stilt seg i spissen for å innføre metoden for hele verden. Samtidig er det for mange som lukker øynene. Både Exxon Mobile og Shell tilstår nå at deres egne forskningsavdelinger advarte om klimatrusselen allerede på 1980 tallet. Men ledelsen i selskapene hemmeligholdt kunnskapen. Tidligere direktør i Exxon er utenriksminister i Trumps regjering. 

 

Det finns mange unnskyldninger for ikke å gjøre noe: Vi tror det ikke, vi vet ikke, det nytter ikke, vi er så små og ubetydelige, de andre forurenser mer, knapt målbart, forby kull som er verst, gjør noe med befolkningsveksten i 3. verden, vi må ikke ruinere arbeidsplassene osv. 

 

Norge er et rikt og godt land, vårt økologiske fotavtrykk er stort, Bærekraftig Utvikling innebærer at rike land skal redusere energibruken, vi har allerede tjent grovt på å forurense atmosfæren og kloden tåler ikke mer. Parisavtalen sier vi må handle. Også noen konservative skjønner dette og flere fra Gilstads parti deltar aktivt i Besteforeldrenes klimaaksjon. 

 

Det er forståelig at fagforeningsledere kjemper for arbeidsplassene til sine medlemmer. Men også klubbleder Johansen må forholde seg til Parisavtalen. For Aps Nordtømme fins det ingen unnskyldning. Politiske partier skal og må sikre rammevilkår for kommende generasjoner. 30 år etter Brundtlandrapporten må det jo snart begynne å sive inn noe konsekvenstenking også i de politiske mastodonter. 

 

Å ofre Lofoten, Vesterålen og Senja på mammons alter er uforståelig for de fleste. Takk og pris til AUF og kommunestyrene i alle Lofotens kommuner.

 

Torgeir Havik

Folkeaksjonen Oljefritt LOVESE