Ruster til nytt Trollfjordslag

Lofoten og Fosen  er sammenvevd i en lang og rik historie om å dra på vinterfiske etter skreien. I dag som for hundre år siden leser vi på numrene på fiskebåten i Henningsvær og på Røst  at mange er hjemmehørende i Trøndelag.  Godt fiske, gode lotter og eventyr er det som lokker.

 

Den vandrende torsken fra Barentshavet trekker mot gode gyteforhold i havområdene utenfor Lofoten og Vesterålen . Den største gjenværende torskestammen i verden har gitt rikdom og velstand til nasjonen og til folk langs kysten i hundrevis av år. Fiskere har rustet ut til lofotferd fra bygdene i fosen i  minst tohundre år og gjør det fortsatt.

 

Johan Bojer har i sin roman Den Siste viking udødeliggjort reisen og fiskeriene med fembøringer fra Stadsbygd og Rissa til Lofoten. Et sentralt tema i romanen er beretningen om Trollfjordslaget.  Kampen mellom storkapitalen med dampskip og redskaper for å stenge skreien inne i Trollfjorden og kystfiskeren med små åpne båter og enkle redskap. Kampen om det frie havet og retten til å utøve er bærekraftig fiske. Allerede på den tiden forsto man at stordrift med not etter gytetorsken kunne bidra til ødeleggende overfiske. Året etter trollfjordslaget ble det innført totalforbud mot notfiske i Lofoten. Johan Bojer skriver trønderne inn i en sentral rolle i denne kampen.

 

Kampen for et oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja har mange fellestrekk med trollfjordslaget i 1890. Det er Davids kamp mot Goliat nok en gang. Denne gangen er det oljeselskapene som vil inn i de rike gyte- og oppvekstområdene. Det er ikke bare skreien som gyter her, faktisk så har 70% av all norsk fisk som fanges sine gyte og oppvekstområder her.  I 20 år har oljenæringen ønsket seg arealer for leting og produksjon på den smale sokkelen utenfor LoVeSe. Fiskerne og alle relevante forskningsinstitusjoner med havforskningsinstituttet i spissen har advart mot dette. I flere stortingsvalg har denne saken vært en av de viktigste og mest debatterte. Regjeringsforhandlinger har stått og falt på dette spørsmålet. Folkeaksjonen Oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja ble etablert i 2009 for å forene organisasjoner, fagmiljø og folket til kampen mot petroleumsnæringen og for et levende hav.  Kampen har til nå ikke stått på fiskefelten, men er  ført med pennen, i møterom, i fakkeltog og med vardebrenning land og strand rundt.

 

I januar ble det stiftet et nytt lokallag av Folkeaksjonen i Rissa med base på Fosen Folkehøgskole. En lang tradisjon for å kjempe for fiskernes rettigheter og gode arbeidsforhold holdes dermed i hevd. Denne gangen handler det også om klima og Norges troverdighet som miljønasjon.

 

Odd Arne Sandberg

Leder Folkeaksjonen Oljefritt  Lofoten Vesterålen og Senja.