Bente Kristin Lorentzen i Folkeaksjonen for oljefritt Lofoten og Vesterålen er i full gang med å planlegge «det avgjørende slaget» fram mot stortingsvalget til neste år.

Ruster for det store lofotslaget

Uka før påske var det strategimøte for styret i Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja. Nå starter kampen om spesielt de avgjørende stemmene på Arbeiderpartiets landsmøte om et drøyt år. 

Bli medlem i Folkeaksjonen!

Det viktigste du kan gjøre er å støtte Folkeaksjonen ved å bli medlem. Da støtter du arbeidet vårt både politisk og økonomisk.
Presseklipp:FiskeribladetFiskaren, Terje Jensen

 

Bente Kristin Lorentzen er både styreleder og daglig leder iFolkeaksjonen. Værøy-jenta har planen klar.

- Arbeiderpartiet er fremdeles det største partiet og sitter på sett og vis med nøkkelen til om det blir oljefritt eller oljeboring i disse viktige fiskeriområdene. Og partiet er fremdeles veldig delt i denne saken. AUF har sagt at de vil kjøre denne saken fram mot landsmøtet i april neste år. Vi allierer oss med dem, forteller hun.

Høyre og Fremskrittspartiet er like klare på det motsatte standpunktet. Mens Arbeiderpartiet er mer eller mindre delt på midten. Erna & Co holdes i dag i ørene av samarbeidspartiene Venstre og Kristelig Folkeparti. Arbeiderpartiet vil høyst sannsynlig oppleve det samme i forhold til SV, Senterpartiet og Miljøpartiet hvis dette skulle bli en konstellasjon. «Skrekken» for Folkeaksjonener reine flertallsregjeringer, enten med høyrepartiene eller et Arbeiderparti som faller ned på feil side.

Åpent

- Det ser veldig åpent ut foran landsmøtet. Etter som tiden har gått, har motstanden i partiet økt. De unge som kommer inn, vil ha klima og miljø høyere på dagsorden. Men samtidig ser vi at de som ønsker åpning, begynner å bli utålmodige. LO-sjef Gerd Kristiansen havnet i klinsj med AUF på årsmøtet til Oppland Arbeiderparti nylig akkurat om denne saken. Hun har vært veldig tydelig på hva de ønsker. Samtidig er det fagforeninger, også noen av de store, som har blitt mer kritiske til ei åpning, og da ut fra klimaperspektivet, hevder Lorentzen.

Til stede

Fokus for Folkeaksjonen blir å mobilisere i forhold til å gi innspill i programarbeidet i nøkkelpartiene.

- Vi må snakke med så mange politikere som mulig, være til stede og tilgjengelig på årsmøter og tilstelninger og sørge for at våre folk sitter på så mye kunnskap som mulig når de skal delta i disse debattene. Det blir antagelig avgjørende til syvende og sist, mener styrelederen. Hun har nå sendt nyhetsbrev til alle medlemmene i Folkeaksjonen og til de 15 lokalforeningene med oppfordring til nettopp dette; å sende forslag og å argumentere for oljefritt Lofoten til programkomiteene i de ulike partiene.

- Men det absolutt viktigste vi gjør, viktigere enn mobiliseringen opp mot partiene, er å mobilisere bredt blant folk over hele landet for å få de til å si ifra om at de ønsker ei oljefri fremtid for Lofoten, Vesterålen og Senja. Lokalforeningene våre vil fremover holder debattmøter, konserter og samlinger over hele landet for å gi folk mulighet til å vise sitt standpunkt. Neste sommer blir det folkefester i vår regi både i Lofoten, Vesterålen og på Senja, forteller sjefsaksjonisten.

Internasjonalt

Det er også stadig flere internasjonalt som ser til Norge og til Lofoten i akkurat denne saken.

- Jeg tror vi kan vinne denne kampen uten å gå i lenker. Men skulle det bli aktuelt, så blir det nok ikke bare nordmenn der, konstaterer Lorentzen i Folkeaksjonen.

Ung stolthet

Hun er også nokså sikker på at tiden taler for aksjonistene. Oljeaktiviteten står for en fjerdedel av klimautslippene. Stadig flere synes det da blir feil at denne næringa skal holdes utenfor den store klimadugnaden.

- I tillegg ser vi at der en stadig større bevissthet over hvor viktig fiskeriene er, blant folk flest, men spesielt blant de unge. Det er også en økende stolthet over sjømatnæringa, og det den representerer av verdier og muligheter. Dette er nok også noe av årsaken til at trykket øker fra oljetilhengerne. De ser at tidsvinduet lukkes, og at mulighetene for å nå fram med oljevirksomhet her, er i ferd med å forsvinne, sier en tross alt nokså seierssikker folkeaksjonist.