Wenche Cumming, Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja.

– Rør uten ringvirkninger

Hadsel Høyres årsmøte ønsker konsekvensutredning av Lofoten, Vesterålen og Senja.  Dette kommer jo ikke som noen overraskelse, men uttalelsens innhold og argumentasjon er verdt å merke seg.

Bli medlem i Folkeaksjonen!

Det viktigste du kan gjøre er å støtte Folkeaksjonen ved å bli medlem. Da støtter du arbeidet vårt både politisk og økonomisk.
Presseklipp: Vol.no

I uttalelsen sier Hadsel Høyre:

«For å opprettholde stabil gassforsyning til Europa må nye felt fases inn. Et gassrør fra eksisterende gass-infrastruktur i Nordsjøen og til Barentshavet må derfor på plass. Et gassrør som vil være enklere å finansiere om feltene i Lofoten, Vesterålen og Senja kunne kobles på.»

«Hadsel Høyre mener det er påkrevet å legge til rette for at norsk petroleumsnæring får rammebetingelser og vilkår som styrker næringen.»

Ei rørledning er et sterkt ønske fra oljeselskapene, men den vil ikke gi de ringvirkningene lokalsamfunn og regionen har vært forespeila. Konsekvensutrednings-tilhengere har satt ei klar forutsetning om ilandføring, arbeidsplasser og næringsutvikling for å slippe petroindustrien til på fiskefeltene. «Vess ikkje, e de’kje aktuelt!»

Hadsel Høyres årsmøte har med sin uttalelse erkjent, og med rette, at kravet om ringvirkninger på land egentlig er et slag i lufta, men prioriterer likevel å gi oljeselskapene tilgang til Lofoten, Vesterålen og Senja.

Dette på tross av det både Nordland og Finnmark har opplevd av fagre, men tomme løfter. Siste løftebrudd er Johan Castberg-utbygginga.

Så hva med alle andre som har slått fast at «vess ikkje, så e de’kje aktuelt», blant andre ordførere i  Vesterålen og Midt-Troms?

I Lofoten er det nå bare én kommune som sier ja, de andre sier nei. Ferske målinger viser videre at et flertall i nord nå sier nei til konsekvensutredning. Folk har forstått at konsekvensutredning = åpningsprosess.

Da må det være både vettigere og viktigere å konsentrere seg om framtidas fornybare næringer enn å utsette de unike ressursene i Lofoten, Vesterålen og Senja for den risikoen petroleumsvirksomhet innebærer.