RINGVIRKNINGER I NORD

Svar til Geir Seljeseth, Norsk olje og gass.

Seljeseth slår fast: Petroleumsutvinning i Nord-Norge har gitt store ringvirkninger lokalt og nasjonalt. Det samme vil skje i Lofoten, Vesterålen og Senja.

Når det gjelder ringvirkninger lokalt så vil jeg sitere direktøren for Kimek, Kirkenes og direktøren for Mo Industripark (Dagens Næringsliv): «Ringvirkninger i nord har i stor grad skjedd i Hammerfest, litt i Harstad og på Helgeland – kun der de (oljeselskapene) ikke har kunnet unngå å bygge opp noe.»  «Nordnorske bedrifter er blitt prekvalifisert herfra til evigheten, men så lenge det ikke leder til arbeid, så hjelper det ikke.» Disse to representerer et syn som støttes av svært mange industriledere i landsdelen. Så jeg er i godt selskap i mitt syn på ringvirkninger.

 

Det vil forbause meg hvis petroleumsutvinning i Nord-Norge har gitt store ringvirkninger nasjonalt, bortsett fra på Vestlandet, før oljeprisen falt.  Økonomisk vil jeg tro at det nordnorske oljeeventyret har påført staten større utgifter enn inntekter.

 

Når Seljeseth garanterer store ringvirkninger i Lofoten, Vesterålen og Senja, så lover han mer enn Statoil-sjef Eldar Sætre og pressetalsmann Morten Eek, som sier at Statoil ikke vil gi garantier. Det gjør de klokt i.  Statssekretær Freiberg i Oljedepartementet gjorde det klart på Svolvær-konferansen i høst at ringvirkninger kan ikke vedtas politisk. Det har han helt rett i. Vedtakene om hvordan oljeselskapene skal drives, er det styrene som gjør, og det viktigste for Statoil-styret nå er KOSTNADSREDUKSJON og EFFEKTIVISERING. Dette, kombinert med gassrørledning, er dårlig nytt for de som tror på ringvirkninger for Lofoten, Vesterålen og Senja. Det er forresten ikke jeg som kaller infrastrukturen Polarled for en motorvei for gass, det er det Statoil selv som gjør.

 

Jeg unner Hammerfest hver ei krone de får i inntekt fra Melkøya, men ringvirkningene har likevel bare gitt moderat befolkningsøkning i Melkøya-perioden. Andre sammenlignbare regionsentra, som f.eks Sortland, har hatt betydelig større vekst i innbyggertall – uten olje.

 

Norsk olje og Gass trenger ikke konsekvensutredning for å finne ut om ringvirkninger. Det finner de i Havforskningsinstituttets rapport Kunnskapsinnhenting (2012-13). De anslår mellom 400-1100 nye arbeidsplasser fra Tromsø til Namsos – forutsatt ilandføring og med en oljepris på 100 – 120 dollar fatet. Dette anslaget må selvsagt oppdateres i forhold til dagens oljepris, og med gassrørledning i stedet for ilandføring. Det lover ikke godt for nye arbeidsplasser.

 

Tekst-TV forteller meg nå, i skrivende stund, at mange oljeselskap ligger etter med vedlikehold. Slike nyheter bidrar til at et stadig større flertall sier nei til konsekvensutredning.              

 

Lofoten, Vesterålen og Senja skal ha varig vern mot petroleumsaktivitet.

 

Wenche Cumming, leder

Folkeaksjonen Oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja

Bli medlem i Folkeaksjonen!

Det viktigste du kan gjøre er å støtte Folkeaksjonen ved å bli medlem. Da støtter du arbeidet vårt både politisk og økonomisk.