Ringvirkningene som ikke kom

Oljeselskapene er kjempefornøyde med ringvirkningene de har skapt i nord. Bedrifter i Harstad har en annen oppfatning. Det var innledningen til en større artikkelsamling i gårsdagens Harstad Tidende.

Videre leser vi:

Til nå har det vært lite de har fått være med på i det såkalte oljeeventyret. Nå har de gitt opp. Kun èn tror på nye oljejobber.

20 år etter at Norne kom til i nord, drypper det fortsatt lite på denne landsdelen. I dag er det fire oljefelt i drift, Norne, Snøhvit, Skarv og Goliat. Totalt har disse feltene kostet 176 milliarder. Ringvirkningene er på 7,1 milliarder, hvilket tilsvarer fire prosent.

Saken videre forteller om forskjellige Harstadbedrifter som tidligere har satset, men nå har lagt ned oljesatsingen da det ble for dyrt å vente på eventyret som ikke kom.

- Oljeselskapene har sittet på gjerdet og trodd at alt ville ordne seg. De har nok valgt feil strategi. 

Arild Albrigtsen

I neste artikkel leser vi om Statoil som ber nordlendingene om å ha tålmodighet. Større aktivitet til havs vil gi seg utslag i ringvirkninger på land. Har vi hørt det før? 

Som vanlig ser vi at forskjellige ledere vrir på virkeligheten og tilpasser sine uttalelser til det som passer deres situasjon. Mens vi ovenfor så at næringslivet i Harstadområdet har vært klar i 20 år, mener en direktør i Eni Norge at andre deler av landet har 40 års forsprang og at landsdelen er i startgropa.

Intet nevnes om at dette dreier seg om ei næring som går mot solnedgangen. Som venter på å få slippe til for å ødelegge de viktige mat- og næringsressurssene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja, men aldri får det. Verken Parisavtalen eller de enormt mange faktaene som finnes i dag, om at vi må utvikle fornybare næringer istedet for å fortsette å pumpe opp olje og gass, nevnes av aktørene innen bransjer som kun tenker økonomi. Vi ser en hel leverandørindustri som heller dør av ordremangel, enn å omstille seg tidsnok. Unntaket er de som allerede har innsett at det må finnes andre inntjeningsmuligheter. Men de presenteres ikke i artiklene vi her omtaler. Les HT fra 6. februar 2017, men ikke sluk de påståtte suksesshistoriene fra oljebransjen rått.