- PINLIG: Sissel Baraa synes det vil være direkte pinlig dersom ikke Paris-avtalen fører til et politisk vedtak om at havområdene i LOVESE skal gis varig vern mot olje- og gassvirksomhet.

- Pinlig å ikke verne LOVESE nå

Lokallagsleder Sissel Baraa er forbauset over å se Norge sitte i Paris og underskrive klimaavtalen om hvordan de skal bidra for å hindre global oppvarming, samtidig som det ikke vises vilje til å gi havområdene utenfor LOVESE varig vern mot olje- og gassutvinning.

Presseklipp: ANDØYPOSTEN 19.12.2015 / Forfatter: Mette-Helene Berger Amundsen

Etter klimaforhandlingene i Paris kunne en hel verden juble over at 195 land for første gang kunne enes om klimatiltak for å berge kloden. 

- Det er positivt, samtidig som det stiller enda større krav til hvert enkelt land om å foreta de valg som er nødvendig for å nå de felles mål om å begrense den globale oppvarminga til ideelt 1.5 grader, men under 2 grader, sier Sissel Baraa, leder i Andøy lokallag av Folkeaksjonen oljefritt LOVESE (Lofoten, Vesterålen og Senja). 

Åpenbart 
Baraa ønsker å synliggjøre at en av de åpenbare tingene de norske politikeren kan gjøre, er å gi havområdene utenfor LOVESE varig vern mot olje- og gassvirksomhet. 

- Ved å gjøre det, så oppnår de flere ting i forhold til klimaet. Samtidig som de begrenser Co2utslipp ved å la olje- og gassressurser ligge i LOVESE, så berger de den siste store selvfornyende matressursen som verden har tilgang til, og som blir reprodusert i disse områdene, sier Baraa. Fiskeressursene i disse produktive havområdene er med på å gi Norge eksportinntekter i størrelsesorden nummer to etter olje og gass, og kan gi disse inntektene i et tilnærmet evighetsperspektiv. 
Hun påpeker også at det vill være mulig å hente ut denne matressursen med lavest mulig Co2-utslipp per kilo fisk, ved at kystflåten bringer på land disse fiskeressursene. 

- Alt i naturen henger sammen. CO -utslipp fører til forsuring av havet og har negative virkninger for livet der. «Normal» olje- og gassvirksomhet medfører også negative miljømessige påvirkninger. I tillegg har vi den globale oppvarminga, sier hun. 

Summen 
- Summen av påkjenninger og påvirkninger på disse havområdene kan bli katastrofale også uten en alvorlig ulykke. Så egentlig burde Norge ha gått foran, og ikke drevet med oljevirksomhet i Arktis i det hele tatt, sier hun. Det er å drive med en risikosport som jordkloden vår godt kunne vært foruten. 

Hun undrer seg over at de norske politikerne her hjemme ikke later til å bry seg så veldig om de ambisiøse klimamålene som ble nedfelt i Paris. 

- Ingenting stoppes 
- Utlysningsrunder for oljekonsesjoner blant annet i Barentshavet går som normalt. Ingenting stoppes. Lokalt planlegger LoVe Petro en strategisamling i januar der målet er å få politisk tilslutning til en åpningsprosess etter Petroleumslovens § 3-1 i havområdene våre. Det går ikke an å sitte i Paris og fortelle verden hva vi skal gjøre, for så å komme hjem og ikke bære preg av at det er nødvendig å starte den jobben hos oss selv, sier Baraa. 

Hun synes det vill være direkte pinlig dersom ikke Paris-avtalen fører til et politisk vedtak om at havområdene i LOVESE skal gis varig vern mot olje- og gassvirksomhet.