Påvirk politikerne - gi ditt oljefrie innspill!

Send innspill til partiene - be dem holde Lofoten, Vesterålen og Senja oljefritt!

Innspill til Fremskrittspartiet
Skriv ditt eget oljefrie forslag, eller kopier inn vårt.

Innspill til Høyre
Skriv ditt eget oljefrie forslag, eller kopier inn vårt.

Innspill til Arbeiderpartiet
Stem på vårt forslag!

Tekstforslag til innspill

Bruk vårt tekstforslag (kopier teksten under), eller lag ditt eget oljefrie innspill!
Del gjerne med vennene dine - så blir vi mange som sender innspill.


– SI JA TIL ET OLJEFRITT LOFOTEN, VESTERÅLEN OG SENJA! 

Norge har allerede brukt 1 milliard og over 10 år på å finne fakta og utrede konsekvenser av oljeboring utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Samtlige miljøforskere advarer mot oljeboring her fordi forskningen viser at området er særlig verdifullt og sårbart for oljeforurensning.

Ei ulykke her vil ha store konsekvenser for naturen i Norskehavet og Barentshavet og dermed også for arbeidsplassene og folkene som er avhengige av rent hav, fisk og de fornybare ressursene.

Alle land må ta ansvar for å redusere sine klimagassutslipp for å unngå farlige klimaendringer. Et godt norskt klimatiltak er å la oljen og gassen ligge i de verdifulle havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.


 

Hva mener de forskjellige partiene på Stortinget?​

De politiske partiene har startet arbeidet med å finne ut hva de skal gå til valg på ved stortingsvalget til neste år. 
Vi kan påvirke politikerne ved å sende innspill til hva de burde ha i sine stortingsprogrammer for 2017 - 2021.

Bli medlem i Folkeaksjonen!

Det viktigste du kan gjøre er å støtte Folkeaksjonen ved å bli medlem. Da støtter du arbeidet vårt både politisk og økonomisk.
Høyre, Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet har i sine stortingsprogrammer fra 2013 - 2017 sagt at de ønsker å åpne for oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja.

Kristelig Folkeparti, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Venstre og Miljøpartiet de Grønne har alle sagt at de ønsker et oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja.

Folkeaksjonen oppfordrer derfor alle til å sende innspill til Høyre, Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet! Be dem jobbe for et oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja ved neste stortingsvalg.