Oljeutslipp fra olje- og gassvirksomhet

Utslipp av olje i forbindelse med olje- og gassproduksjon skjer ved utslipp av produsert vann, drenasjevann fra plattformene og fortrengningsvann. I tillegg kan det skje akutte oljeutslipp. Produsert vann er normalt den viktigste kilden til oljeforurensning.

Bli aktiv eller start et lokallag!

Er det ikke lokallag der du bor, og du ønsker jobbe aktivt for et oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja – ja da kan du starte et eget lokallag!
Produsert vann er den viktigste kilden

Ved produksjon av olje og gass følger det normalt med vann opp fra reservoarene. Vannmengden fra hvert felt øker etter hvert som feltene blir eldre og reservoarene blir tømt for olje og gass. Vannet blir enten injisert tilbake i reservoarene eller renset og sluppet ut. Oljeinnholdet i vannet som slippes ut skal være så lavt som mulig, og ikke overstige 30 mg/l. I 2014 ble det sluppet ut 141 millioner kubikkmeter produsert vann på norsk sokkel, noe som er en oppgang fra 127,8 millioner kubikkmeter i 2013. 

Drenasjevann og fortrengningsvann

Utslipp av drenasjevann skjer når boredekk og andre områder hvor det kan være olje blir rengjort og spylt. Det forurensede vannet renses, og slippes ut i sjøen eller tas til land for rensing eller destruksjon.

Noen av de store betongplattformene har lagerceller for olje i skaftene, eller "bena", på plattformene. Fra lagercellene lastes oljen over på skip via en lastebøye. Det varierende oljenivået i lagercellene kompenseres med sjøvann for å oppnå et konstant væskenivå. Vannet som slippes ut fra lagercellene inneholder også noe olje. Dette kalles fortrengningsvann.

 

Lik oss på Facebook: