OLJEPOLITIKK – FØLELSER ELLER FAKTA

Dette er overskrifta på en kronikk skrevet av direktør Kjell Giæver i Petro Arctic, og påstandene hans føyer seg godt inn i rekka av uttalelser fra blant annet tillitsvalgte i Fellesforbundet, LO-leder og politikere som vil åpne Lofoten, Vesterålen og Senja for oljevirksomhet.

Bli medlem i Folkeaksjonen!

Det viktigste du kan gjøre er å støtte Folkeaksjonen ved å bli medlem. Da støtter du arbeidet vårt både politisk og økonomisk.
Fra det disse skriver og sier, kan vi trekke den konklusjon at mens deres argumenter er basert på fakta, er oljemotstand i nord basert på kunnskapsløshet og følelser. Og i tillegg til å mangle kunnskap er vi styrt av synsing, fordommer, misforståelser og myter. Vi er ikke opptatt av velferd, sysselsetting, kompetanseutvikling, landets økonomi og næringsutvikling. Ikke engang Parisavtalen bryr vi oss om når vi holder fast på at fossilt brensel ikke kan være en del av det grønne skiftet. 

Dette er faktisk alvorlige beskyldninger og karakteristikker, og de rammer mange. Blant dem finner vi et solid flertall, ikke bare i befolkningen i Lofoten, Vesterålen og Senja, men også i Nord-Norge totalt. Et flertall i LO, arbeiderpartiene i Troms og Finnmark, AUF og Ungdommens fylkesting i Troms sier nei. Det gjør også alle fiskeriorganisasjonene, verdens beste havforskere, fiskeriforskere og klimaforskere, alle miljøorganisasjonene og tunge næringslivsledere i Nord-Norge. 

Vi er altså i godt selskap, og samla kan vi legge på bordet, og dokumentere, solide og faktabaserte kunnskaper der våre motstandere må ty til skremselspropaganda, useriøse påstander og personkarakteristikker – en kjent taktikk når man mangler argumenter.

Kjell Giæver gir i sin kronikk et historisk tilbakeblikk på utviklingen av Norge etter krigen, og nevner blant annet Einar Gerhardsen og Jens Evensen. Dette er politikere jeg har stor respekt for. De sto i sin tids virkelighet, så de utfordringene som lå foran dem og handla deretter. Slik ble grunnlaget for dagens velferdsstat lagt, og ingen påstår at ikke olja har bidratt til Norges gode økonomi, men nå er situasjonen en ny.

I vår tid står vi overfor den største utfordringen i menneskenes historie. Da er det på tide å gjøre som Gerhardsen og Evensen; se utfordringene som ligger foran oss og handle deretter. Da vil det første, enkleste, billigste og beste signalet fra Norge være å ikke åpne Lofoten, Vesterålen og Senja for petroleumsaktivitet.

Wenche Cumming
leder 
Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja

Det er fakta og ikke følelser som tilsier at sameksistens
mellom fisk og olje er umulig. Illustrasjon: imr.no