Oljefritt for alltid

Her kan du lese Nordland Natur og Ungdoms kommentar til resultatet fra APs landsmøte sist helg.

Arbeiderpartiet har vedtatt å åpne Lofoten for oljeboring, og begraver dermed sin siste slant av miljøtroverdighet. Lofoten er matfatet vårt, og et av våre aller mest sårbare og verdifulle havområder. Disse områdene huser verdens største kaldtvannskorallrev, fuglefjell med 20 % av Norskekystens hekkende sjøfugler, de viktigste gytefeltene for torsk og andre fiskeslag og de beste fiskefeltene i Vest-Lofoten. Til sammen gir dette tusener av mennesker arbeid og millioner av mennesker mat. Om vi slipper oljeindustrien til i matfatet vårt settes alt på spill.

Katastrofale følger
15 år, 1 milliard kroner og mer enn 90 rapporter: kunnskapen sier nei. Ingen andre havområ- der har vi så mye kunnskap om som disse. Et eventuelt oljesøl utenfor Lofoten vil få katastrofale følger. De sterke havstrømmene som går forbi Lofoten vil spre oljesøl langt videre langs kysten. Å bore etter olje i Lofoten er å risikere matfatet vårt, å gamble med milliardinntekter fra fiskeressursene våre og å sette fuglefjell, korallrev og alle de sårbare naturressursene våre på spill. Det er det ikke verdt.

Symbolsk grønnvasking
Arbeiderpartiet mener de har tatt hensyn til naturen ved at de foreslår å opprette Lofotodden nasjonalpark og gjøre Vestfjorden og et belte på 50 km fra land til petroleumsfrie områder. Og det høres jo fint ut. Men faktum er at det ikke finnes seg en dråpe olje i disse områdene. En forutsetning for å kunne gjøre et område petroleumsfritt bør da virkelig være at det finnes noe petroleum der i utgangspunktet. Uten å måtte ofre en dråpe olje, bruker Arbeiderpartiet dette symbolske «vernet» som en brekkstang for å grønnvaske et oljesvart forslag og åpne de havområdene i Lofoten hvor det faktisk finnes olje.

Folket sier nei
Folk er derimot mer framtidsretta enn Arbeiderpartiet, som ser ut til å ville ta oss baklengs inn i framtiden. Flertallet av den norske befolkningen vil ikke ha oljeboring i disse områ- dene. I Lofoten er det ingen kommuner som ønsker oljeboring. Landets største parti velger derimot å stikke hodet i sanden for miljøfaglige råd, fiskeriinteresser, lokalbefolkning, egne velgere og flertallet av i folket.

Hvor ligger arbeidsplassene, Jonas?
Selv om oljeselskapene lover tusenvis av arbeidsplasser, burde Jonas Gahr Støre vite bedre. Landets proklamerte arbeiderparti, bør vite hvor arbeidsplassene faktisk ligger. Det er i dag 6500 arbeidsplasser i Lofoten, Vesterålen og Senja innen turisme og fiskeri som settes på spill dersom disse områdene skulle åpnes for oljeboring. Til sammenlikning kan oljeindustrien gi mellom 400 og 1000 arbeidsplasser, forutsatt en nesten dobling i oljeprisen og lokal ilandføring av oljen. Lokal ilandføring er for øvrig noe Statoil nylig har skrinlagt ved Johan Castberg-feltet utfor Finnmark. Rapporten «Framtid i Nord» viser at Lofoten, Vesterålen og Senja har potensial til 10 000 ytterligere arbeidsplasser om man velger å ikke satse på oljen. Dette er arbeidsplasser innen fiskeri, turisme og havbruk. Arbeiderpartiet har med dette vedtaket valgt bort både fornuften, miljøet og arbeidsplassene. Vel, dere kan bare våge. Folket sier nei: Lofoten, Vesterålen og Senja får dere aldri!

------------------------------------------------------
Emma Pernille Sørstrøm
Fylkesleder Nordland Natur og ungdom