Olje og gass - Nord-Norges fremtid?

Tirsdag 8. September arrangerte Tromsø lokallag av Folkeaksjonen Oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja, og Naturvernforbundet debattmøte i forbindelse med kommune- og fylkestingsvalget 2015.

Over 120 tilhørere fant veien til paneldebatt mellom førstekandidatene til fylkestingvalget fra Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti, Miljøpartiet De Grønne, Rødt, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Venstre.

Styremedlem i Folkeaksjonen i Tromsø
Therese Idstrøm ønsket velkommen
før debattleder Oddvar Nygård overtok.


Møtet ble ledet av Oddvar Nygård og innledere var:
Viserektor Sveinung Eikeland ved Norges arktiske universitet
Silje Lundberg, Leder i Troms Naturvernforbund
Siri Beate Arntzen, Norsk olje og gass