Nok et forbund har avklart situasjonen

Norsk Arbeidsmandsforbund ble stiftet i 1895 av anleggsarbeidere. I dag organiserer forbundet rundt 33.000 medlemmer innenfor en lang rekke yrkesområder. Forbundet er tilknyttet LO.

Nei til konsekvensutredning

Norsk Arbeidsmandsforbund avd. 4 Nordland sier nei til konsekvensutredning av olje og gass i Lofoten, Vesterålen og Senja på grunn av hensynet til naturen, klima og lokalmiljøet. Hensynet til eksisterende næringer som fiske og turisme må vektlegges tyngre enn oljenæringens ønske om nye forekomster. De siste årene er det skrevet over nitti rapporter som er relevante for spørsmålet om oljeutvinning i LoVeSe. Vi mener at dette er faktagrunnlag nok for å si nei til oljeutvinning.

Avdeling 4 Nordland