Gudrun.

Nesten-ulykker og ulykker de siste 10 årene

 • Bli aktiv eller start et lokallag!

  Er det ikke lokallag der du bor, og du ønsker jobbe aktivt for et oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja – ja da kan du starte et eget lokallag!
  31.desember 2015: En lekter slet seg og drev mot Valhall-feltet i Nordsjøen. Plattformen ble evakuert og lekteren drev heldigvis forbi uten å treffe.

  Jan Erik Geirmo i British Petroleum Norge sier dette om beredskap til NRK:
  – Vi har tatt våre forholdsregler. Vi er forberedt på at det kan komme et sammenstøt. Nofo (Norsk oljevernforening for operatørselskap) er varslet, men det er så dårlig vær, så de vil ikke rekke å komme tidsnok og utstyr vil ikke bli kunne satt ut på grunn av værforholdet. Det blåser kraftig, store bølger og dårlig sikt, sier Geirmo i British Petroleum Norge.
   
 • 8.oktober 2015: En tredje oljelekasje fra Statfjord-feltet. Samme felt hvor det i 2007 ble sluppet ut over 4 millioner liter råolje.
   
 • 18.februar 2015: Gasslekasje på plattformen Gudrun. Granskningen fra Petroleumstilsynet viser potensial for storulykke.

  «ved ubetydelige endrede omstendigheter hadde hendelsen potensial for storulykke med tap av liv og store materielle skader og konsekvenser for marint miljø»
   
 • Foto: Harald Pettersen/Statoil
  26.januar 2014: Enda en olje-lekasje på Statfjord-feltet. Petroleumstilsynet er kristisk til at Statoil gjør endringer ved lekasje-stedet før Petroleumstilsynet har sine undersøkelser på stedet.

  «Det innebærer at hendelsesstedet ikke var intakt, og det vil ikke kunne la seg gjøre å få full vishet om årsakene til hendelsen»
   
 • 24 januar 2014: Oljearbeidere bryter sikkerhetsamarbeid med oljeselskapenen fordi de mener det er et manglende fokus på sikkerhet fra oljeselskapene.

  Roy Erling Furre i fagforeningen SAFE sa dette til Stavanger Aftenblad om årsaken til bruddet:
  - De vil kutte kostnader ved å kutte i sikkerhetsopplæringen. Dette er dramatisk for samarbeidet i oljebransjen. 
   
 • 26.mai 2010: Statoil mister kontroll over trykket i brønnen på Gullfaks C. Det tok to måneder før trykket var under kontroll. Etter ulykken gjennomførte Bellona en sammenligning av Gullfaks C og ulykken i Mexico-gulfen.

  - Hendelsen på Gullfaks C var svært alvorlig. Under marginalt endrete omstendigheter kunne dette resultert i en storulykke, slo Petroleumstilsynets tilsynskoordinator Hanne Etterlid fast.
   
 • 24.mai 2008: Dramatisk på plattformen Statfjord A. Funnene i rapporten var så alvorlige at Petroleumstilsynet kalte Statoil inn til møte før tilsynet var ferdigstilt.

  «Funnene i granskingen er knyttet til viktige deler av selskapets styringssystemer, blant annet arbeidet med å identifisere og styre risiko for storulykker…»

  «Situasjonen som utviklet seg på Statfjord A denne maidagen, kunne under ubetydelig endrete omstendigheter ha blitt til en storulykke med tap av liv»
 • 12.desember 2007: Norges nest største oljeutslipp. Et brudd i en lasteslange ved plattformen Statfjord A fører til at 4400 kubikkmeter råolje pumpes i havet. Tilsynsrapporten fra Petroleumstilsynet viser manglende ansvarsplassering og risikoforståelse hos Statoil.

  «Utslippet ble først oppdaget da det ble tilstrekkelig dagslys til å observere oljen på sjøen.»
   

LES OGSÅ: 10 likheter mellom BP-ulykken og Gullfaks


Kildeliste:
http://www.nrk.no/rogaland/lekter-driver-mot-valhall-feltet-1.12727370
Statfjord, 8.oktober 2015: 
http://www.tu.no/petroleum/2015/10/08/for-tredje-gang-siden-2007-slipper-statoil-ut-olje-pa-statfjordhttp://www.nrk.no/sognogfjordane/statoil-sleppte-40.000-liter-raolje-i-sjoen-1.12593335
Statford, 26.januar 2015: 
http://www.tu.no/petroleum/2014/08/11/fra-disse-vaskelasene-lakk-40-kubikkmeter-olje-i-sjoen
Sikkerhet, 24.januar 2014: 
http://www.aftenbladet.no/energi/arbeidsliv/Sikkerhetsarbeid-i-oljebransjen-slar-sprekker-3341107.html#.UuYztxDsTIU
Statfjord C, 15. mars 2012:
http://www.statoil.com/en/NewsAndMedia/News/2012/Pages/IncOnStatC15032012.aspx
Gullfaks C, 26.mai 2010:
http://www.tv2.no/a/3345763
http://www.aftenbladet.no/energi/olje/Statoil-har-ikke-kontroll-pa-utslipp-1932317.html#.UuYm2hDsTIU
http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/10-likheter-mellom-BP-ulykken-og-Gullfaks-5108101.html
http://www.ptil.no/broennsikkerhet/naere-paa-for-gullfaks-c-article7606-825.html
Statfjord A, 24.mai 2008:
http://www.ptil.no/nyheter/skummelt-paa-statfjord-a-article5247-702.html
http://www.tu.no/petroleum/2008/08/21/statfjord-a-lekkasjen-kunne-tatt-flere-liv
Statfjord C, 12.desember 2007:
http://www.ptil.no/nyheter/statoilhydro-faar-paalegg-etter-oljeutslippet-paa-statfjord-article4408-702.html
http://www.ptil.no/nyheter/alvorlige-mangler-avdekket-i-gransking-av-oljeutslipp-fra-statfjord-a-article4319-702.html

Lik oss på Facebook: