Naturviterne blir offisielle støttespillere

Naturviterne sier ja til varig vern — og nei til petroleumsvirksomhet i de sårbare kystområdene i LoVeSe. – Derfor er vi fra nå offisiell støttespiller til Folkeaksjonen, sier Dagfinn S. Hatløy, forbundsleder i fagforeningen Naturviterne. Folkeaksjonen jubler!

Drøyt 7000 medlemmer med naturfaglig kompetanse går nå med sin faglige kunnskap inn i kampen mot oljeboring utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja, LoVeSe. Medlemmene jobber med forskning og forvaltning i stat, kommune og i private selskaper, blant annet for Norsk Polarinstitutt og Havforskningsinstituttet, som begge har avgitt ekspertuttalelser om petroleum i fiskens gytefelt.

Naturviterne har lenge støttet saken, men har nå valgt å aktivt gi sin støtte til Folkeaksjonen og vårt arbeid for ei oljefri framtid i Lofoten, Vesterålen og Senja. 

- Mulige petroleumsforekomster i LoVeSe ligger på samme sted som våre viktigste fiskefelt. Kontinentalsokkelen er på sitt smaleste her. Nordsjøen er en firefelts-motorvei sammenlignet med LoVeSe hvor området er like smalt som et fortau. Fisk og oljevirksomhet er ikke forenelig, og vi må velge. Naturviterne har valgt å si nei til petroleumsvirksomheten. Fra nå er Naturviterne offisiell støttespiller til Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja, sier Dagfinn Hatløy, forbundsleder i Naturviterne.

Forslaget om å gi sin støtte til Folkeaksjonen gikk enstemmig gjennom på hovedstyremøte i Naturviterne. Folkeaksjonen jubler.

– Folkeaksjonen er utrolig glade for å ha Naturviterne med på laget som offisielle støttespillere av den nasjonale aksjonen for et oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja. Naturviterne representerer den viktige fagkunnskap som hele tiden har utgjort selve grunnlaget for kampen for et oljefritt hav. Dette samarbeidet vil styrke oss i kampen, sier Ingrid Skjoldvær, nestleder i Folkeaksjonen Oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja.