Millionstøtte til Folkeaksjonen

I statsbudsjettet for 2014 foreslår regjeringen å bevilge nærmere 2,4 millioner til Folkeaksjonen. Det gir helt nye muligheter i arbeidet for et oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja.

Bakgrunnen for støtten er at Folkeaksjonen har eksistert lenge nok til å regnes som en frivillig miljøorganisasjon. Miljøverndepartementet har dermed godkjent Folkeaksjonen til å motta støtte over statsbudsjettene i årene fremover.  

Tildelingen på kr 2 389 000,- til Folkeaksjonen er basert på vår medlemsmasse, lokallagene, fastgivere og betydning i samfunnet.

Statsbudsjettet vil først bli vedtatt etter at den nye regjeringen er på plass og fremmer sine endringer. Det kan derfor komme noen forandringer i tildelingssummen. Likevel vil Folkeaksjonen få et helt nytt handlingsrom med statsstøtte. Styret vil foreslå et nytt budsjett i samarbeid med våre lokallag og medlemmer i  løpet av høsten.

Støtten vil styrke Folkeaksjonen og engasjementet for et oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja. Likevel er det våre medlemmer som er  viktigst for Folkeaksjonen sin innflytelse. Flere medlemmer gir gjennomslag i arbeidet mot oljeboring og styrking av de etablerte og fornybare næringene i nord. Samtidig er det en høy medlemsmasse som er med å generere en høyere støtte fra Miljøverndepartementet.

 

Les mer om budsjettet her.