LoVeSe: et viktig signal for håp og sikkerhet

FN og det internasjonale klimapanelet sin andre delrapport ble lansert 28. februar.  Klimaendringer har bidratt til betydelige ødeleggelser og noen irreversible tap i bl.a. havøkosystemene, slår panelet fast med høy sikkerhet. Videre, er det påpekt at matsikkerhet og matproduksjon er et av de områdene som i størst grad blir dramatisk endret og forstyrret av disse endringene. 

I arktiske havområder sier panelet med høy sikkerhet at konsekvensene vil føre til høyt eller veldig høyt tap av biologisk mangfold. Vi har sagt det igjen, og igjen opp gjennom årene, men det er tydeligvis aldri nok: vi velger fisken framfor oljen!

  • Vi kan ikke spise oljen, og alle penger vi tjener av den kan heller ikke levere mat på bordet når det ikke lengre er mat å høste. Kampen for et oljefritt LoVeSe viser at kampen for en fornybar framtid kan vinnes, og bør gi oss håp for framtida, sier Daniel Weiss, leder for Folkeaksjonen oljefritt Lofoten Vesterålen og Senja.

I verdenssammenheng, ser vi en pandemi, en klima- og miljøsituasjon som blir stadig mer prekær, og nå en krigssituasjon i øst Europa som viser at den generelle stabiliteten i verdenssamfunnet ikke kan tas for gitt. Knappere ressurser og mindre stabilitet gir samfunnet store utfordringer, men også store og viktige muligheter.

  • Matsikkerhet har alltid vært viktig og slik verden endrer seg nå blir det ikke mindre viktig framover.
  • Alt tyder på at fisken blir enda viktigere framover, både for Norges sikkerhet men også for de grunnleggende behov som både våre og verdens borgere vil ha framover. Den kampen som har blitt kjempet av mange for fisken framfor oljen utafor LoVeSe bør være en påminnelse til alle rundt om i verden at det finnes mange eksempler, både små og store, på at David virkelig kan vinne over Goliath og at framtida er våres. Vi bestemmer hvordan den skal se ut, understreker Weiss.

Du kan lære meir om rapporten her

Foto: Cody Duncan