Lofotoljen i et lokalt og globalt perspektiv: Hvordan henger de sammen?

I forbindelse med landsmøte 2017, blir det en faglig kveld i Bodø 3. november kl. 19. Meld deg på årsmøtehelga og få med deg et interessant foredrag ved Berit Kristoffersen, UiT.

Siden miljøvernere og en fisker på Røst sommeren 2001 var sivilt ulydige for å protestere mot den planlagte leteboringen senere på sommeren, har debatten rast nasjonalt om hvorvidt LoVeSe skal settes på oljekartet. Fem Stortingsvalg senere er fortsatt verken Røst eller resten av LoVeSe åpnet for kommersiell oljevirksomhet men politisk er dette langt ifra avgjort. Hvor viktig har de lokale diskusjonene og stemmene vært for å unngå åpning og hvordan står saken, og hvordan går debatten lokalt i dag? Samtidig som 220 organisasjoner fra 55 land har signert ”Lofot Deklarasjonen” om at Norge må gå foran og la LoVeSeoljen ligge av globale klimahensyn. I den internasjonale klimadebatten handler dette om at 2/3 av de gjenværende fossile ressursene må bli liggende for å nå målene satt i Parisavtalen. Henger disse to debattene sammen, og i så fall på hvilke måter?

Berit Kristoffersen er samfunnsgeograf ved UiT Norges arktiske universitet og har fulgt de lokale og nasjonale prosessene og debattene om åpning av LoVeSe og Barentshavet tett de siste ti årene. Hun har blant annet skrevet doktorgraden ”Drilling oil into Arctic minds? State security, industry consensus and local contestation” (2014) og redaktør av boken “Climate Change, ethics and human security” (2010).

Foredraget er for medlemmer i Folkeaksjonen og inviterte gjester. Meld deg på arrangementet her.