Lofotinger for et oljefritt Lofoten

Det ble nylig valgt nytt styre i Folkeaksjonens lokallag i Vest-Lofoten, og de er i full gang med å mobilisere lokale krefter i kampen for et oljefritt Lofoten. Her kan du lese om deres nye kampanje. 

I disse dager lanserer lokallaget i Vest-Lofoten kampanjen "Lofotinger for et oljefritt Lofoten". Kampanjen profilerer Lofotinger i ulike aldre og posisjoner, som har tatt standpunkt i oljesaken. Målet er å skape debatt og diskusjon i lokalbefolkningen. 

Facebook er hovedmedia for distribusjon, og allerede har over 6500 facebookbrukere klikket seg inn på plakatene. Lokallaget arbeider løpende med å produsere nye plakater. Mange har allerede meldt sin interesse for å bli profilert i kampanjen, og flere er velkommen til å melde seg ved å sende styret en melding på vår facebookside (https://www.facebook.com/folkeaksjonenvestlofoten). Her kan du også se på resten av plakatene.