Lofoten, Vesterålen og Senja - Oljefritt i 10 år

Folkeaksjonen fyller ti år og ønsker med det å takke alle som har bidratt i den viktige kampen for et oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja.

17. januar 2019 er det ti år siden Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja ble stiftet i Svolvær. I 2009 var det økt press fra oljeindustrien for å få slippe til i de produktive og sårbare havområdene våre. Lovnadene om tusenvis av arbeidsplasser, gode vilkår for sameksistens og minimal risiko for oljeutslipp ble solgt inn til stortingspolitikere, lokalpolitikere og næringsdrivende. Alt lå til rette for å starte en åpningsprosess.

Men i Lofoten, Vesterålen og Senja var skepsisen stor, særlig blant fiskere. Fiskeriorganisasjonene var klare på at det ikke var plass for petroleumsvirksomhet på den smale sokkelen. Rådene fra havforskningsinstituttet var også entydige. Her var det snakk om særlig verdifulle havområder som måtte vernes fra oljevirksomhet

 

Den landsomfattende Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja ble dannet på dette grunnlaget. Med godt organisasjonsarbeid, god alliansebygging og systematisk jobbing med å spre kunnskap har Folkeaksjonen lykkes i å holde petroleumsvirksomheten unna våre mest produktive havområder. Det er en vanvittig stor seier som vi skal feire i hele 2019!

 

Takk til alle medlemmene, alle medarbeidere og og alle som har sittet i de ulike styrene med Gaute Wahl, Gry Falch Olsen, Bjørn Kjensli, Bente Lorentzen, Wenche Cumming og Odd Arne Sandberg som ledere.

 

 

LEVE HAVET

 

 

Les mer om historien og kampen for oljefrie havområder gjennom 10 år.