Landsmøte i Folkeaksjonen

Folkeaksjonen arrangerer landsmøte på Sortland, lørdag 12. oktober. Her finner du info og program for dagen.

Landsmøte er åpent for alle. Medlemmer i Folkeaksjonen har fulle møterettigheter. Møte finner sted på Røde Kors huset, Vesterålsgata 66. 

 

Program

12.30 registrering og lunsj
13.00 foredrag: status for kunnskapsinnhentingen v/ Gaute Wahl, NHD
14.00 Åpning av landsmøte

19.00 Landsmøte avsluttes

20.00 Festmiddag, krever påmelding innen lørdag 12. oktober kl. 15.00. Kontakt Elin Østvik. 

 

 

Kontaktpersoner

Elin Østvik, Organisasjonssekretær:  993 20 366

Bjørn Kjensli, Leder:908 21 817

Wenche Cumming, Styremedlem / praktisk ansvar: 979 69 523