Landsmøte 2020

På grunn av koronapandemien, og gjeldende tiltak i samfunnet, flyttes landsmøtet i Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja fra 27.juni til 15.august 2020. Landsmøte holdes i Kabelvåg. Dersom det ikke lar seg gjøre å avholde et ordinært landsmøte i august utsettes møtet til 2021. Det vil i stedet innkalles til et ekstraordinært landsmøte i august, for å gjennomføre valg av nytt styre. Endelig avgjørelse blir tatt på styremøte 16.juni.