La Senja Petro hvile i fred

Senja Petro skal atter en gang vekkes opp av dvalen og få fart i konsekvensutredning av Lofoten, Vesterålen og Senja – ingen lett oppgave. Det kan LoVe Petro bekrefte. 

De har ikke sovet, men jobba i mange år for oljelobbyen uten å lykkes, og har nok sett sine beste dager. Styreleder Sivertsens bilde av dagens situasjonen er derfor overraskende og i all hovedsak gått ut på dato.

Realitetene er betraktelig forskjellig fra hans beskrivelse:

Oljeprisen er nærmest halvert, ikke bare korrigert, og få tror at den noensinne vil stige til gamle høyder. Salget av gass går tregere, kull fases sakte, men sikkert ut – særlig i Kina. Stadig flere og store investorer trekker seg ut eller reduserer investeringer i fossil energi. Stor aktivitet i Barentshavet er lite realistisk. Selv da oljeprisen var på topp var dette en risikosport både teknologisk og økonomisk.

Oljeselskapene setter nå tæring etter næring. Det effektiviseres og tusenvis har mista jobbene sine, (eks. Harstad, Tromsø, Stavanger), og flere står for tur. Fornybar energi og teknologi er i rivende utvikling, og olje og kull erstattes i økende grad av grønn energi. Å gå omveien om gass for å bedre miljøet er en dyr og dårlig løsning.

Så til Senja Petros klare forutsetninger for i det hele tatt å tenke på å åpne opp for oljeutvinning i Lofoten, Vesterålen og Senja: Det må skje på fiskernes premisser. Det skal tas hensyn til samspill og koordinering, samt at fiskernes aktivitet ikke blir skadelidende. DETTE har ALDRI skjedd på noe hav noe sted i verden! Fiskernes aktivitet VIL bli skadelidende. Store areal vil bli båndlagt på en smal og fiskerik sokkel der fiskeflåten allerede i dag må koordinere og samspille for å unngå brukskollisjoner. Dersom Senja Petros forutsetninger skal tas på alvor, kan organisasjonen legges ned umiddelbart.

Petroleumsaktivitet betyr seismikk, daglige utslipp av kjemikalier og oljevann, både lovlig og ulovlig, og fare for mindre og større ulykker. Petroleumsaktivitet vil vi fortsatt ha en god del år, men den vil få stadig trangere kår, det vil global oppvarming, etterspørsel og børsen sørge for – og det vil skje raskt. Dette har H-ordføreren i Stavanger innsett. Ordførerne i Lofoten og Vesterålen snakker ikke lenger med stor iver om konsekvensutredning, for sjømatnæringa går så det griner.

Ungdommen, som jo er framtida, vender nå ryggen til oljebransjen og satser bl.a på fiskeristudier og bioprospektering, og de er blitt atskillig mer miljøbevisst.  Det er de som må takle de miljøutfordringene som kommer etter vår generasjons oljerus.

Konklusjonen er enkel: Se framover! La havet leve og Senja Petro hvile i fred!

 

Wenche Cumming
Styremedlem
Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja