Illustrasjon: Veronica Ulleland Skotnes

Kunnskapen seirer

De siste dagers utspill fra sentrale Arbeiderpartifolk i Nordland og Rogaland er godt nytt for havet, fisken, sjøfuglene og alle som lever av vår rene natur og rike marine ressurser. Det er på tide å få lukket denne saken som har bidratt til så stor usikkerhet i næringslivet i Lofoten, Vesterålen og Senja.

Oljelobbyen prøver å redusere disse utspillene til bare å være taktikkeri, og skylder på et naivt AUF som har fått gjennomslag i fylkeslag landet rundt. AUF opptrer ikke naivt i denne saken. Tvert imot, de har en framtidsrettet og seriøs tilnærming, og de støtter seg til fakta. Utallige dokumenter er publisert blant annet av Havforskningsinstituttet. I en nylig publisert sak i NRK Troms konkluderes det med at petroleumsvirksomhet og fiskeriaktivitet ikke kan leve sammen i havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.

 

Oljelobbyen prøver i kjent stil å bagatellisere forskningsresultat som påviser stor dødelighet av fiskeyngel utsatt for oljesøl. Schøtt Pedersen sier til NRK Troms at det ikke finnes forskning som påviser betydelige skader på fisk. Det er en utrolig påstand når Havforskningsinstituttets nyeste forskning på området konkluderer med at skadene kan være fatale. Bagatellisering er en kjent melodi fra oljelobbyen. Utsagn som; alt har gått bra med fiskeriene i Nordsjøen, seismikk har ubetydelige skadevirkninger og oljeinstallasjoner påvirker ikke reiselivet presenteres stadig. 

 

Skreien gyter over store områder og eggmengden er enorm. På sitt årlige skreitokt ved Røst fant Havforskningsinstituttet denne vinteren 32.000 egg presset inn på én kvadratmeter. En god årsklasse kan gi godt fiske i 10 år. Forutsetningene er rent hav og tilgang på mat i de første dagene etter eggene er klekket. Blant annet er tilgang til raudåteegg helt avgjørende. Store, sterke årsklasser som den vi fikk av gytingen  i 2005 ser vi ikke så ofte, men fiskeriene er helt avhengige av disse. Den årsklassen har vært bærende for det svært gode skreifisket vi her opplevd fra 2012 og fram til i dag. 

 

Nettopp det at gytingen foregår over så store områder, øker sjansen for at de perfekte forholdene inntreffer et eller annet sted. Riktig temperatur, riktig saltholdighet, riktig mat tilgjengelig og ikke minst rent hav. De beste gytefeltene for skreien, og områdene der egg og yngel transporteres forbi av havstrømmene, er nettopp lokalisert der man forventer å finne olje og gass. En dårligere kombinasjon enn olje og fisk utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja finnes ikke. Et moderat utslipp kan gi store skader på en årsklasse. Det kan gi negative følger for fiskeriene i ti år framover. 

LEVE HAVET

 

 

 

Odd Arne Sandberg 

leder Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja