Konsekvensene må våre barn og barnebarn tåle

I sitt innlegg "Lytt til ungdommen!" argumenterer Torgeir Havik klart og tydelig hvorfor unge stemmer må løftes fram og lyttes til.

Kombinasjon av et eventyrlig lofotfiske, jevn turistvekst i Nord-Norge og Parisforhandlinger hvor 196 av verdens land erkjenner at klimautfordringene er dramatiske, – det er bakgrunnen for et forsterket krav om oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja.

Varig vern ønskes av flertallet av befolkningen i Nord-Norge. Fylkesårsmøtene i Troms Ap og Finnmark Ap har vedtatt vern. Alle kommunestyrene i Lofoten er nå imot konsekvensutredning. Når også nye LO forbund støtter AUFs synspunkt om at konsekvensutredning for LOVESE er unødvendig, ja så er det forståelig at sentralstyret i Ap ber om timeout med et «kompromiss». AUF varslet raskt at kompromisset ikke ivaretok deres generasjon. Også Folkeaksjonen Oljefritt LOVESE avviser forslaget og krever reelt vern mot olje- og gassvirksomhet for hele området.     

Lofotveggen. Foto: Siv Myklebust

      «Kompromisset»innebærer at avgjørelsen om Nordland 7 og Troms 2 utsettes, og at nærområ- det kring Lofotodden vernes. Forslaget er godt mottatt av oljenæ- ringen fordi Nordland 6 foreslås «åpnet» Det er feltet hvor det er mest sannsynlig å finne olje. Men det er også Nordland 6 som har de rikeste gyteområdene for skrei og hyse, og hvor verdens største kaldtvanns korallrev ligger.     Drift i Nordland 6 vil kreve forlengelse av gassrørledningen Polarled, og det uttrykker en vilje til videre investeringer i en næring som Parisavtalen fastslår er hovedårsaken til verdens største miljøutfordring. Det grønne skiftet er på gang i mange land og børsverdiene innen kullsektoren har falt dramatisk. Snart vil olje og gass følge etter. Men fortsatt dekker Norge 78 prosent av alle utgifter til de 130 letebrønnene i Barentshavet. Leteselskapene avklarer selv sitt dekningsgrunnlag. Av 95 milliarder kr har Staten dekt 75 mrd., noe som ga 2 brønner i produksjon. At den ferske olje- og energiminister Terje Søviknes utlyser 56 nye brønner som sin først gjerning vitner om en regjering som er overivrig etter å opprettholde en olje-og gassnæring heller enn å etterleve Parisavtalen. 

    Temperaturmålet 1,5 grad C har regjeringen umuliggjort, og konsekvensene må våre barn og barnebarn tåle. Følgene blir ille selv om Norge utfaser oljenæring raskt. Rockefeller Invest, Statens oljefond, Dong Energy, Deutsche Bank, Vattenfall osv. har alle divertert fra kull. Tiden er nå moden for å divertere fra olje og gass. Parisavtalen gjelder for alle – også LO, Statoil og valgte politikere. Men petroholikere innser ofte konsekvensene sist: USAs nyutnevnte utenriksminister Rex Tillerson underslo klimakonsekvensene som ExxonMobiles egen forskningsavdeling påviste for 30 år siden! I 2009 holdt han en positiv tale om karbonavgifter, åpenhet, ansvarlighet, noe som gir håp om at USA kan velge Karbonavgift til fordeling (KAF) som sin klimastrategi. 

    Oppfordringen går til lokallag og fylkeslag i Ap: Tiden er inne for å lytte til de råd som AUF tålmodig har gitt i over 15 år. Framtiden tilhører ungdommen – ikke bare i Nordahl Griegs hymne – men også i Arbeiderpartiet: Vern hele Lofoten, Vesterålen og Senja.

 

Folkeaksjonen Oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja

Torgeir Havik, Nord-Trøndelag lokallag

 

 

Bli medlem i Folkeaksjonen!

Det viktigste du kan gjøre er å støtte Folkeaksjonen ved å bli medlem. Da støtter du arbeidet vårt både politisk og økonomisk.