Leder i Folkeaksjonen her sammen med leder i Norges Fiskarlag, Kjell Ingebrigtsen og æresmedlem i Fiskarlaget, Inge Halstensen

Klar til felles kamp

Landsmøtet i Norges Fiskarlag krever at Lofoten, Vesterålen og Senja forstatt skal holdes stengt for all olje- og gassvirksomhet. 

– Dette er klar beskjed til politikerne, mener Folkeaksjonen som er tilstede når Norges Fiskarlag er samlet til landsmøte i Trondheim 18. - 19.november.

Leder i Norges Fiskarlag, Kjell Ingebrigtsen, trakk i sin innledning til landsmøtet, med fiskeriminister Elisabeth Aspaker (H)  tilstede i salen, frem hvor viktig Lofoten, Vesterålen og Senja er for norsk fiskerinæring.

Det er en samlet fiskerinæring som står bak kravet om et oljefritt Lofoten,Vesterålen og Senja. Området er det viktigste gyteområdet for norske fiskebestander, noe som understrekes av vedtaket landsmøtet fattet i Trondheim denne uka.

Bli medlem i Folkeaksjonen!

Det viktigste du kan gjøre er å støtte Folkeaksjonen ved å bli medlem. Da støtter du arbeidet vårt både politisk og økonomisk.

Vedtak fra Norges Fiskarlag

Landsmøtet krever at Møreblokkene, Nordland VI og VII og Troms II fortsatt skal holdes stengt for all petroleumsvirksomhet. Dette er de mest sentrale gytefeltene for vill fisk, og av helt avgjørende betydning for bestandenes reproduksjonsevne.

 

Hovedåre for norsk fiskerekruttering

I KILO-rapporten fra Havforskningsinstituttet blir betydningen av Lofoten, Vesterålen og Senja understreket. Rapporten viser at 70 % av fiskeressursene i Norskehavet og Barentshavet, passerer Lofoten, Vesterålen og kysten av Troms i de mest kritiske, tidlige livsfasene når fiskeegg-, -larve og yngel er konsentrert i de øvre lag av sjøen.

Klare til å kjempe sammen

Folkeaksjonen er klare til å kjempe sammen med fiskerne for at områdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja fortsatt skal holdes oljefrie.

- Vi skal sammen med Norges Fiskarlag og alle våre felles støttespillere, sørge for at områdene forblir oljefrie, også etter stortingsvalget i 2017, sier Bente Kristine Lorentzen, leder i Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja.