Det lønner seg for LoVePetro og bruke faguttrykk for å forvirre, når de negative konsekvensene ved oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja allerede er veldig godt dokumenterte.

- Å kalle en spade for et sukkertøy

Bruk av fag-uttrykk i oljedebatten flytter fokuset bort fra de negative konsekvensene en åpning for oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja vil ha.

 

Bente Kristine Lorentzen

Direktør for lobbyorganisasjonen LoVePetro påstår hardnakket i leserbrev at Folkeaksjonen lyver når vi sier at en konsekvensutredning for oljeboring er det samme som en åpningsprosess for oljeboring.  Forvirret? Du er nok ikke den eneste.

Når et nytt havområde skal åpnes for oljeboring, krever norsk lov at det gjennomføres en såkalt konsekvensutredning etter petroleumsloven. Det høres uskyldig ut, men i praksis er det en åpningsprosess som peker ut hvilke nye områder vi skal bore i. Regjeringen selv bruker ordet åpningsprosess fremfor faguttrykket konsekvensutredning på sine nettsider.

LoVePetros formål er å jobbe for en snarlig åpning av Lofoten og Vesterålen for petroleumsindustri. Ved å bruke ordet konsekvensutredning istedet for åpningsprosess bidrar LoVePetro til å holde oljedebatten intern og kun for spesielt interesserte. Vi blir tvunget til å diskutere hva en konsekvensutredning etter petroleumsloven i praksis betyr, fremfor å belyse hvilke konsekvenser en åpning for oljeboring vil ha for fisken, folket og klima. Det lønner seg for LoVePetro og bruke faguttrykk for å forvirre, når de negative konsekvensene ved oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja allerede er veldig godt dokumenterte.
 

Bli medlem i Folkeaksjonen!

Det viktigste du kan gjøre er å støtte Folkeaksjonen ved å bli medlem. Da støtter du arbeidet vårt både politisk og økonomisk.

Et svømmende pensjonsfond

Norge har brukt over 1 milliard og 10 år på å samle inn kunnskap om hvilke konsekvenser oljeboring i Lofoten kan ha. Samtlige rapporter fra Havforskningsinstuttet, Norsk Polarinstitutt, Miljødirektoratet m.flere advarer mot oljeboring. Fra Nærings- og Fiskeridepartementet blir det rapportert om muligheter for 10.000 nye arbeidsplasser innenfor sjømat. Fra olje- og energidepartementet blir det rapportert om muligheter for 400 arbeidsplasser, fra Namsos i sør til Tromsø i nord, ved en åpning av Lofoten for oljeboring.

Vi gambler ikke med Norges svømmende pensjonsfond ved å tillatte oljeboring her.

For Folkeaksjonen er valget enkelt. Vi ønsker å holde Lofoten, Vesterålen og Senja fri for olje- og gassvirksomhet slik at vi kan høste av de fornybare ressursene og ta vare på mulighetene disse gir oss.

Forrige uke var Norges Fiskarlag samlet til landsmøte i Trondheim. Budskapet fra leder Kjell Ingebrigtsen og landsmøtet var svært tydelig. Havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja er den viktigste rekrutteringsåra for norske fiskebestander. Vi gambler ikke med Norges svømmende pensjonsfond ved å tillatte oljeboring her.