Innkalling til landsmøte

Her ligger første innkalling til landsmøtet 12.oktober. 

31.08.2013

Til alle medlemmer

 

INNKALLING TIL LANDSMØTE I FOLKEAKSJONEN OLJEFRITT LOFOTEN, VESTERÅLEN OG SENJA

Lørdag 12.oktober 2013, Sortland

Landsstyret innkaller med dette til årsmøte i Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja. Innkallingen er lagt ut på Folkeaksjonens nettsider, www.folkeaksjonen.no, og sendt elektronisk til lokallagene Oslo, Ås, Bergen, Lillehammer, Trondheim, Nord-Trøndelag, Bodø, Steigen, Vågan, Vest-Lofoten, Moskenes, Røst, Værøy, Andøy, Hadsel, Sortland, Øksnes, Finnsnes, Harstad og Tromsø. 

Når vi samles til landsmøtet veit vi utfallet av høstens Stortingsvalg. Kanskje har også en ny regjeringserklæring blitt lagt fram. Allerede nå veit vi imidlertid at en sterk Folkeaksjon er nødvendig om vi skal holde Lofoten, Vesterålen og Senja oljefritt. På landsmøtet skal vi legge de gode planene for hvordan vi skal klare dette.

Vi håper derfor at så mange som mulig har lyst til å komme til Sortland i Vesterålen, lørdag 12.oktober. Vi skal legge strategi, behandle saker og velge nytt styre, men landsmøtet er ikke minst en anledning til å møtes, og lære og inspireres av hverandre. Vi legger også opp til å ha faglige innledninger i løpet av møtet. 

Alle medlemmer som deltar på landsmøte til Folkeaksjonen har stemme- og talerett. Det er gratis å delta på møtet.

 

Sted for møtet:

Røde Kors sine lokaler, Sortland.

 

Overnatting

Folkeaksjonen dekker reise, og om nødvendig overnatting på Sortland hotell (fra lørdag til søndag) for 2 delegater fra hvert lokallag. For de som trenger overnatting må vi ha tilbakemelding innen 16. september, for å holde av riktig antall rom.

Reise

Både Widerøe/SAS og Norwegian flyr til Evenes. Derfra er det bussforbindelse. Wideøe flyr også til Skagen, Stokmarknes. Lokallagene i nord kan ta buss eller hurtigrute (vi dekker ikke lugar). Vi dekker også biltransport, etter statens satser. Vi starter landsmøtet klokka 14, slik at man slipper å overnatte fra fredag til lørdag.

Flybilletter må bestilles så snart som mulig, og seinest innen 30.september for å bli dekket av Folkeaksjonen.

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål om reisen.

 

Frister

I følge vedtektene våre er fristen for å fremme saker til landsmøtet er 4 uker før møtet, altså lørdag 14.september. Forslag sendes til post@folkeaksjonen.no.

Landsstyret vil fremme forslag til arbeidsplan og budsjett for neste periode, og sende dette ut så snart det er klart.

Det er også mulig å komme med endringsforslag til vedtekter og plattform.

Vedtektene våre sier ikke noe om frister for å fremme endringsforslag til disse dokumentene, så fristene vil bli satt under møtet. Det er imidlertid en fordel om forslag kommer så snart som mulig, sånn at lokallagene får anledning til å diskutere dem. Sentralt vil ta ansvar for å sende ut innkomne forslag. 

 

Foreløpig program:

 

Lørdag 12.oktober:

14.00: Landsmøtet åpner

19.00: Landsmøtet avslutter

20.00: Festmiddag

 

Oppdatert program finner dere på www.folkeaksjonen.no.

 

Spørsmål om landsmøtet kan rettes til organisasjonssekretær Elin Østvik: 993 20 266 / elin@folkeaksjonen.no