Hvorfor vardebrenning i 2021

Lørdag 13. mars brant det varder over hele Norge.  Styret i Senja lokallag markerte dette med et bål på fjæra i Tranøybotn på ettermiddagen. Et lukket arrangement for deres lille kohort. En symbolsk handling brukt historisk for å varsle fare over store avstander.

En varsling om den irreversible skaden petroleumsvirksomhet vil komme til å gjøre på miljøet og omdømmet for fiskeriene i Lofoten, Vesterålen og Senja.

Selv om et stortingsflertall nå ikke ønsker en konsekvensutredning, har vi fortsatt en lang vei å gå. Vi trenger et vedtak som sikrer varig petroleumsfrie områder, for å gi forutsigbarhet og satse på de fornybare næringene i området. Politikken har kjørt seg fast i et uheldig mønster — hvert fjerde år utsettes konsekvensutredningen, alltid midlertidig.

Nå er det på tide at vi heller satser på potensialet i næringene som faktisk allerede er etablert. I april 2020 var en torsk på fem–seks kilo verdt like mye som et fat olje. SINTEF, en av Norges ledende forskningsinstitusjoner, har beregnet at eksportverdien fra norsk sjømat vil passere verdien av olje og gass innen 2035. Med andre ord, vil «fisken» i 2035 være mer verdt enn oljen.

I tillegg viser debatten og tallene den siste tiden at oljeeventyret nærmer seg slutten. Nylig ble det kjent at kun syv oljeselskap har søkt om utvinningstillatelse i 25. konsesjonsrunde. Olje- og energiminister Tina Bru ønsket ikke å kommentere det lave tallet, skuffende nok.

Dessuten har høringsrunden på Stortinget om åpningsprosessen av Barentshavet SØ belyst en ukultur rundt kunnskapsinnhentings- og konsekvensutredningsprosesser. Viktig informasjon om sviktende lønnsomhet ble ikke presentert for Stortinget, det viser at en konsekvensutredning bare er en formell forpliktelse for at oljepolitiske interesser skal få åpne nye områder på tross av kunnskapen som foreligger.

Vi må begynne å se fremover mot de grønne næringene, og våre mest sårbare og produktive områder bør utvilsomt være de første til å få varig status som petroleumsfrie områder. Alle partier med en troverdig miljøpolitikk må vise dette tydelig i sine programmer.

De unike natur- og miljøverdiene og det store potensialet for fornybare næringer viser at vi nå må sikre at Lofoten, Vesterålen og Senja holdes oljefritt, en gang for alle. Derfor brenner vi varder også i 2021. 

Av Roar Jørgensen, Senja lokallag av Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja.