Hvordan kommuniserer miljøbevegelsen?

Hvilke konsekvenser har språket som brukes for å formidle en politisk sak? Når bør man bruke fornuft og fakta og når bør man treffe følelser? 

Psykolog Christian A. Klöckner

Og hva er den mest effektive balansen – særlig når man snakker om forholdet mellom oljeselskapene og fiskerinæring i nord? Fokus på fremstillingen mellom oljen og fiskerinæringa i nord.

Trondheim lokallag inviterer på arrangement i Trondheim torsdag 19. november kl 19 på Cafe Ni Muser i Bispegata 9A

Dette blir et interessant foredag for alle som ønsker å bli mer bevisste på hvilke teknikker som brukes i argumentasjon og hvordan man best mulig får fram saken sin, og også hvilke feller man kan gå i som overtalende aktivist, spesielt i miljøsaker.

Arrangementet på Facebook

Christian Klockner fra psykologisk institutt på NTNU kommer for å fortelle om de psykologiske mekanismene bak overtalelsens makt, og Folkeaksjonens leder, Bente Lorentzen, skal belyse problemstillingen fra en aktivists synsvinkel. 

 

Bente Kristine Lorentzen

Les mer om Klockner


Wickvold spiller
Cirka kl. 19-45 skal "Wickvold" spille; en nyoppstarta superduo som spiller alt fra trønderske revyviser til amerikanske køntriklassikere. Duoen består av Eirik Wicklund på vokal og Ivar Elias Kirkvold på gitar.


Velkommen!