Hvem skal styre?

Denne helga samles Nordland Arbeiderparti til årsmøte i Bodø. Der skal de diskutere forslag som sier at Arbeiderpartiet fortsatt krever en åpninsprosess for oljeboring i Lofoten. 

Presseklipp:
AVISA NORDLAND
  13.03.2015, Nordlands Trompet   

 


De hevder de fortsatt mangler kunnskap for å avgjøre om oljeboring er forsvarlig eller ikke. 

 

OVER TI år og 1 milliard er brukt til å samle inn kunnskap om havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja (LoVeSe). Fem forskjellige departementer og et hav av rapporter har bidratt til å belyse spørsmålet: - er det forsvarlig å åpne for oljeboring i LoVeSe? 

FORSKERNE SIER klart nei. I en rapport fra Havforskningsinstituttet blir LoVeSe kalt for hovedåren for norsk fiskerekruttering. Hele 70 % av fisken i Norskehavet og Barentshavet er innom LoVeSe i de tidlige og mest kritiske livsfasene når fiskeegg, larver og yngel flyter i havet. 

LOFOTEN, VESTERÅLEN og Senja er av forskerne kategorisert som et særlig verdifullt og sårbart område. Det eventyrlige fisket, millionene av sjøfugl og store flokker med hval som hvert år besøker LoVeSe gjør at vi alltid har visst at området er verdifullt. Nå har vi verdensledende forskning som bekrefter vår erfaring. 

I TILLEGG til forskningen på naturverdiene har vi i årene med oljedebatt fått kartlagt oljeressursene utenfor LoVeSe. Kartlegging av havbunnen på jakt etter olje og gass skjer gjennom seismikkskyting. Dette er kraftige luftkanoner som skyter trykkbølger ned i havet. 

Det er gjort for lite forskning på seismikk, men det forskerne vet, er at seismikken skremmer fisken og at den er skadelig for fiskeyngel. Havforskningsinstituttet fraråder skyting når det foregår gyting. 

ERFARINGEN FRA fiskerne viser med all tydelighet hvorfor en såkalt sameksistens mellom fisk og olje er umulig. Når de kartla havbunnen på den smale sokkelen utenfor Vesterålen ble fiskerne betalt for å holde seg på land. 

Fiskerne meldte om reduserte fangster i lang tid etter at seismikkskytinga var avsluttet. Dette har store konsekvenser, ikke bare for fiskerne, men for industrien på land og de som er avhengig av den. 

NORGES FISKARLAG har en klar politikk på at de ikke ønsker oljeboring i LoVeSe. Det er hårfine mekanismer som styrer når og hvor innsiget av skrei kommer. 

Dette vet fiskerne, og det er derfor de med rette roper varsku når oljeindustrien presser på for å bore i hovedåren for norsk fiskerekruttering. 

DET DU ikke vet har du ikke vondt av. Dette utsagnet stemmer dessverre ikke når det kommer til norsk oljeutvinning. Når Norge startet sitt oljeeventyr på slutten av 60-tallet hadde vi ikke den samme kunnskapen om konsekvensene av klimaendringene som vi har i dag. 

Nå vet vi at fossil brensel, som olje og gass, fører til store klimagassutslipp og klimaendringer med alvorlige konsekvenser for menneskene. 


DE VALGENE vi gjør i dag vil ha store konsekvenser for generasjoner framover. Dette har de unge i AUF, tydelig tatt inn over seg når de krever nei til oljeboring i de mest sårbare og verdifulle havområdene. En studie publisert i det anerkjente tidsskriftet Nature viser at alle funn nord for polarsirkelen må bli liggende hvis vi skal unngå de verste konsekvensene av klimaendringene. 

Det er dramatisk og bør få lokalpolitikerne til å tenke nytt rundt hvilke næringer vi satser på. 

I APRIL i fjor kom Nærings- og Fiskeridepartementet med rapporten «Framtid i Nord». Den viser at man kan doble sysselsettinga i Nord-Norge hvis man satser på reiseliv, mineraler, fornybar energi og fiskeri med mer. Bare innenfor fiskeri og havbruk kan det skapes over 12.000 arbeidsplasser hvis alt legges til rette. 

Forestillingen om at olje og gass er framtida i Nordland er i ferd med å rakne i sømmene. Antall søkere til oljefag gikk dramatisk ned i 2015. Hva er det ungdommen ser, som ikke de voksne vil ta inn over seg? 

TIL HØSTEN er det valg. Skal man styre skuta trygt må man ha både erfaring og lytte til råd. Sjansespill og hasardiøs fart er ikke beskrivelsen av en god skipper. 

 

Forfatter: 
Bente Kristine Lorentzen 
leder Folkeaksjonen Oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja. 

 

Geir Allan Martinussen 
leder Bodø lokallag