Historien - 10 år for et oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja

Historien om hvordan Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja gjennom ti år har bidratt til å holde LoVeSe oljefri.

17. januar 2019 er det ti år siden Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja ble stiftet i Svolvær. I 2009 lå alt til rette for at petroleumsindustrien skulle få innpass i de dyrebare havområdene våre. Siden da har Folkeaksjonen jobbet iherdig for at akkurat det ikke skulle skje. Og vi har lyktes! Ti år senere har vi fremdeles oljefrie havområder. Kampen er enda ikke vunnet og vi har fremdeles en stor jobb foran oss, men endelig seier og varig vern kan skimtes i horisonten. Her er historien om hvordan Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja gjennom ti år og i samarbeid med flere andre organisasjoner, har bidratt til å holde Lofoten, Vesterålen og Senja oljefritt!

 

2009

Begynnelsen

Lofotaksjonen og Vesterålsaksjonen hadde jobbet mot oljevirksomhet siden 2005, og i 2009 var tiden inne for å slå sammen disse og starte en felles, landsomfattende organisasjon. Den fikk navnet Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja, og ble offisielt stiftet med pomp og prakt i Svolvær 17. januar. Vedtekter og politisk plattform ble vedtatt og et landsstyre med Gaute Wahl som styreleder ble satt. Lokallag ble etablert flere steder og første landssamling ble arrangert.

 

Lokallaget på Sortland startet tradisjonen med vardebrenning mot oljeboring, en sterk markering som er blitt en landsomfattende tradisjon.

 

53.000 underskrifter ble overlevert til Arbeiderpartiets Martin Kolberg, SVs Bård Vegar Solhjell og Senterpartiets Trygve S. Vedum på Løvebakken. Foto og sak: Lofotposten

 

53 000 underskrifter mot oljeboring ble overlevert av Folkeaksjonen til Ap, Sp og SV. I regjeringsforhandlingene mellom de tre partiene, ble det enighet om å ikke åpne Lofoten, Vesterålen og Senja for oljeboring den regjeringsperioden. En stor seier for Folkeaksjonen!

 

2010

Fiskemat ikke oljefat

Folkeaksjonen benyttet 1. mai-arrangementer flere steder i landet for å markere motstand mot oljevirksomhet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. I Svolvær ble dette den parolen med desidert størst oppslutning.

 

 

Folkeaksjonen arrangerte sommeren 2010 en stor folkefest i samarbeid med NU i Kabelvåg. Paneldebatt, marked og flotte artister ga saken stor oppmerksomhet.

 

 


 

Mat har alltid vært viktig for folkeaksjonen, da vern av LoVeSe i stor grad handler om å ta vare på våre viktigste matressurser. På våre arrangementer står derfor god sjømat sentralt og ideen med å lage en kokebok ble lansert. Kjente kokker og skribenter bidro til at vi i 2010 kunne gi ut den flotte kokeboka SE TORSKEN!


 


 

2011

Adopter en torsk!

Dette året lanserte Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja kampanjen Adopter en torsk, og i Oslo ble det arrangert et massivt fakkeltog mot oljeboring hvor over 12000 mennesker deltok.

 

  

 

2013

Davids kamp mot Goliat

Medlemstallet økte og det ble stadig flere lokallag.  Det ble brent varder på hele 80 steder rundt om i Norge - noen til og med i utlandet.

Det var valgår og folkeaksjonen mobiliserte kraftig i forkant av valgkampen. Det ble arrangert nye folkefester både i Kabelvåg og i Svolvær.

Folkeaksjonen engasjerte folk til å sende brev til Knut Arild Hareide og Trine Schei Grande med oppfordring til ikke å støtte en regjering som ville åpne for oljeboring.

Da nyheten om at Høyre og Frp var kommet til en avtale med Venstre og Krf som innebar nye fire år med fredning av våre rike havområder sto jubelen i taket. Folkeaksjonen kunne nok en gang innkassere en stor seier. Det etter en kamp som med rette kan karakteriseres som Davids kamp mot Goliat.

 

 

 

 


 


2015

Stem inn en oljemotstander

Bente Lorentzen var leder og Folkeaksjonen hadde eget kontor i Svolvær. Vi fikk midler til drift over statsbudsjettet og ansatte en egen informasjonsrådgiver.

 


I 2015 var det fylkes- og kommunevalgår og igjen mobiliserte vi godt inn mot valgkampen. Det ble blant annet organisert en aksjon for å få stemt inn flest mulig oljemotstandere i kommunestyrer og fylkesting. Vi hadde spesielt fokus på Arbeiderpartiet under valgkampen. Å få arbeiderpartiet til å snu i dette spørsmålet vil være en stor seier og gi den endelige muligheten for et politisk flertall på Stortinget som kan gi endelig vern av havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. 

2017

Nok en seier!

Vi nærmet oss 5000 medlemmer. Vi hadde fryktet at det skulle bli vanskelig å holde interessen oppe for saken vår og at vi skulle miste medlemmer. Men saken var stadig like aktuell, og folk ble mer og  mer engasjert. Vi opplevde støtte fra stadig flere innenfor næringslivet. Spesielt viktig var støtten for saken fra hurtigruta og de store matvareprodusentene i regionen.
 

Det knyttet seg stor spenning til et nytt stortingsvalg. Folkeaksjonen mobiliserte og satset nok en gang på en stor folkefest i Svolvær. I valget tapte Arbeiderpartiet mye oppslutning i regionen vår. Vi mener det handlet om at de ikke ville følge flertallet av medlemmene sine som sier nei til konsekvensutredning.

Regjeringsforhandlingene ble ikke avgjort før på nyåret 2018. Nok en gang kunne vi, torsken og fuglene innkassere seier. Ingen petroleumsvirksomhet i kommende regjeringsperiode!

 

Foto: Øystein Solvang, avisa Nordlys
 

2019

Målet i sikte

10 år uten oljevirksomhet i de rikeste havområdene utenfor kysten vår

har en uvurderlig verdi. Vi har spart klimaet for store co2utslipp, vi har trygget

driftsvilkårene for fiskerne og vi har sikret nye sterke årsklasser av

skrei og flere andre fiskeslag. Naturen er skånet for oljesøl, og vi kan juble for at disse fantastiske og sårbare områdene med alle sine ressurser fortsatt vil kunne være der for generasjoner etter oss.
 

LEVE HAVET er et slagord som gir havet en egenverdi. Den verdien har Folkeaksjonen sikret i 10 ÅR. Det er verdt en stor feiring. Til lykke med jubileumsåret 2019 og et fortsatt oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja! Neste stopp er varig vern!