-Har klokketro på varig vern

SORTLAND:LoVe Petro og Folkeaksjonen mot oljeboring har samme mål: vekst for Lofoten, Vesterålen og Senja. Forleden var de samlet til debatt i Kulturfabrikken.

 Presseklipp Bladet Vesterålen 31.01.2015, Tone M. Sørensen

Sortlandslaget av Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja var arrangør av debattmøtet. LoVe Petro-leder Ørjan Robertsen viste til det samme som han har gjort siden 2005.

Nedgang
- Vi har er reduksjon i antall sysselsatte og sterk befolkningsnedgang. Utviklinga har vist at det ikke er tilstrekkelig vekstkraft i dagens næringsstruktur til å greie å demme opp for befolkningsnedgangen, spesielt i de tradisjonelle næringene, sa Robertsen, som mener olja er svaret.
Han viste til veksten i Rogalandsfylket etter at olja gjorde sitt inntog på 1980-tallet. Han viste også til at petrovirksomheten og fiskeri i Nordsjøen har fått til et godt samarbeid.
- Når det gjelder negative konsekvenser for fiskerinæringa og arealbeslag og seismikk, må det reduseres til et minimum gjennom et samarbeid, sa Robertsen, som hevder det ikke er dokumentert negativ påvirkning for fiskeriene som følge av seismikkskytingen.

Har samme mål

-Vi kunne startet med den samme presentasjonen, bare at vi har litt andre konklusjoner og løsninger på utfordringene, sa folkeaksjonensleder, Bente Lorentzen.
Hun fortalte at i 1994/2005 startet konsekvensutredning og i 2000/2001 ble Lofoten faktisk åpnet for petrovirksomhet, men stengt igjen og vernet etter massive protester.
- Da startet det store kunnskapskjøret, for å få helhetlig utredning for Lofoten og Barentshavet.
Dette har man holdt på med i over ti år. Det er brukt over én milliard kroner på å finne ut hvilke verdier og ressurser som finnes, sa hun.
En rapport fra Olje- og energidepartementet i 2002 spår mellom 400 og 1100 arbeidsplasser i området fra Namsos til Tromsø, hvis man åpner for olje i LoVeSe.
- Det er viktig for meg å presisere at de 1100 arbeidsplassene på land, de er det 5 prosent sannsynlighet for at man får til, og forutsetter drivverdige funn, og at man klarer å ta ut alt man finner, sa Lorentzen, som har mye mer tro på vekst i andre næringer.

Klimamål
Rapporten Fremtid i Nord kom som en seier for Folkeaksjonen.
Den viser at regionene våre har enormt med potensial og ressurser, sa hun.
Lorentzen peker på at hvis man satser innen fiskeri, havbruk og nye marine næringer, og legger alt til rette for vekst der, er mulighetsrommet 10.000 nye arbeidsplasser i denne næringa alene, ifølge rapporten.
- En ny studie publisert i Nature viser at alle olje- og gassreserver som er nord for Polarsirkelen må bli liggende hvis man skal klare å nå togradersmålet, sa hun.
- mange har ei tung skjebnetro når det gjelder olja, og tror kreftene er så sterke at olja kommer uansett.
- Jeg har klokketro på at dette er en sak vi har vunnet, sa hun.

For smalt
I salen var det flest oljeskeptikere, kun èn tok til ordet for en ja-takk begge deler, både olje og fiskeri. Håkon Gullvik, som eier fiskebåt forklarte hvorfor han ikke vil ha oljeplattform utenfor Vesterålen.
- Kontinentalsokkelen her er så smal, at det går ikke an å sammenlikne oss med Nordsjøen.
Vi har også et helt annet fiskeri her, i hovedsak et kystnært fiske. Sokkelen er så smal at linebåter er nødt til å samarbeide for at de i det hele tatt skal få plass, sa han. En plattform ute i Bleiksegga vil gjøre området okkupert.
- Da kan ikke vi utøve fisket. Jeg tror det er teknisk umulig å drive begge disse næringene samtidig, sa han.