Gi klar beskjed til Kristelig Folkeparti og Venstre!

Forhandlingene om regjeringssamarbeid og ny regjeringsplattform er nært forestående. Partilederne for Venstre og Kristelig Folkeparti, Trine Skei Grande og Knut Arild Hareide, skal kjempe for et oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja mot sine borgerlige samarbeidspartnere i Høyre og Fremskrittspartiet. De trenger klar beskjed og vår støtte i dagene som kommer

Det brede folkelige engasjementet for et oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja har vært avgjørende for at olje- og gassvirksomhet ikke har blitt igangsatt i disse havområdene. De borgerlige partiene starter mest sannsynlig om få dager forhandlinger om et felles grunnlag for en regjering. Da er det viktig at Folkeaksjonen gir klar beskjed og viser sin støtte til Kristelig Folkepart (KrF) i og Venstre i deres kamp for et fortsatt oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja.

Folkeaksjonen har forfattet et brev du kan sende som e-post eller i brevform til lederene i KrF og Venstre. Signer brevet og gi KrF og Venstre den ryggdekningen de trenger for å holde Lofoten, Vesterålen og Senja fortsatt oljefritt.

Brevet kan lastes ned i PDF eller kopieres fra nettsiden. Oppfordre gjerne venner og kjente til å gjøre det samme!

- - - - - - - - - - - - - -

Brev til Trine Skei Grande:

Sendes til:
Venstres hovedorganisasjon
v/Trine Skei Grande 
Møllergt. 16
0179 Oslo

trine.grande@stortinget.no

Kjære Trine Skei Grande!

Gratulerer med valget!

La meg starte med å takke deg for at du gjennom hele valgkampen har vært tydelig på at du og ditt parti ikke vil svikte Lofoten, Vesterålen og Senja. I en valgkamp med lite fokus på miljø har det vært godt å se at du hele veien har stått på for de uvurderlige naturressursene som finnes i disse områdene, og for verdens klima.

Når dere nå skal sette dere til forhandlingsbordet med de andre borgerlige partiene håper jeg du vil være like tydelig som du har vært hele veien. Det er mange som er enige med deg og ditt parti i denne saken - faktisk mer en halvparten av Norges befolkning. Dette er det viktig at du husker på når dere forhandler, for selv om valgresultatet ikke gjenspeiler opinionens mening har du flertallet i ryggen - også i Nord-Norge.

Og ikke nok med at flertallet er enige med deg. Også alle statens naturfaglige etatene fraråder en åpning av dette unike havområdet. Fiskerne sier nei. Turistnæringa lokalt sier nei. Miljøorganisasjonene sier nei. Med alle disse støttespillerne og all den faglige kunnskapen som sier så tydelig nei til åpning, håper jeg at du sørger for at Lofoten, Vesterålen og Senja holdes stengt for oljeindustrien også i årene som kommer.

Vi trenger å få en avgjørelse i denne regjeringserklæringen. Ingen flere utsettelser av beslutningen om hvor vidt vi skal gamble med de fantastiske naturressursene som finnes i disse verdifulle havområdene. Vi trenger at dere nok en gang får kjempet frem et nei til olje- og gassvirksomhet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja, og at ei oljefri fremtid i disse områdene fastslås allerede i regjeringserklæringen for de neste fire årene.

Jeg regner med deg!

Med vennlig hilsen

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Brev til Knut Arild Hareide:

Sendes til:

Kristelig Folkeparti
v/ Knut Arild Hareide
Postboks 478 Sentrum
0105 Oslo

knut-arild.hareide@stortinget.no

 

Kjære Knut Arild Hareide!

Gratulerer med valget!

La meg starte med å takke deg for at du gjennom hele valgkampen har vært tydelig på at du og ditt parti ikke vil svikte Lofoten, Vesterålen og Senja. I en valgkamp med lite fokus på miljø har det vært godt å se at du hele veien har stått på for de uvurderlige naturressursene som finnes i disse områdene, og for verdens klima.

Når dere nå skal sette dere til forhandlingsbordet med de andre borgerlige partiene håper jeg du vil være like tydelig som du har vært hele veien. Det er mange som er enige med deg og ditt parti i denne saken - faktisk mer en halvparten av Norges befolkning. Dette er det viktig at du husker på når dere forhandler, for selv om valgresultatet ikke gjenspeiler opinionens mening har du flertallet i ryggen - også i Nord-Norge.

Og ikke nok med at flertallet er enige med deg. Også alle statens naturfaglige etatene fraråder en åpning av dette unike havområdet. Fiskerne sier nei. Turistnæringa lokalt sier nei. Miljøorganisasjonene sier nei. Med alle disse støttespillerne og all den faglige kunnskapen som sier så tydelig nei til åpning, håper jeg at du sørger for at Lofoten, Vesterålen og Senja holdes stengt for oljeindustrien også i årene som kommer.

Vi trenger å få en avgjørelse i denne regjeringserklæringen. Ingen flere utsettelser av beslutningen om hvor vidt vi skal gamble med de fantastiske naturressursene som finnes i disse verdifulle havområdene. Vi trenger at dere nok en gang får kjempet frem et nei til olje- og gassvirksomhet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja, og at ei oljefri fremtid i disse områdene fastslås allerede i regjeringserklæringen for de neste fire årene.

Jeg regner med deg!

Med vennlig hilsen