Gass fra Nord skal sendes sør i rør

Arbeiderpartiets forslag om å starte åpningsprosessen i noen av de viktigste gyte- og fiskefeltene i Lofoten er ikke akseptabelt og må betegnes som uansvarlig.

Ved å åpne helt sør i Lofoten, legges det til rette for at oljeselskapene får slippe til i det området der det er mest olje og gass. Det betyr også at de lettere kan få åpnet videre nordover, for Arbeiderpartiets forslag verner ikke disse områdene, det bare utsetter avgjørelsen om konsekvensutredning i nye fire år.

Hvorfor synes oljeselskapene at dette er en avgjørelse de kan leve med?

Årsaken er ikke bare at de får tilgang til mer olje, men også at området ligger nært andre installasjoner, samt at det er viktig for en effektiv infrastruktur. Hva betyr disse runde formuleringene?

Med «andre installasjoner» menes Aasta Hansteen-feltet like sør for Bodø. Men viktigst i denne sammenhengen er gassrørledningen Polarled som går fra landanlegget Nyhamna i Møre og Romsdal til nettopp Aasta Hansteen-feltet. «Effektiv infrastruktur» betyr å føre Polarled videre nordover og kople den opp mot nye funn. For å få dette til, må oljeselskapene inn i Lofoten. Deretter kan de gå nordover langs sokkelen, gjennom resten av Lofoten, gjennom Vesterålen og Senja og videre til Barentshavet. Polarled er Norges nye motorvei for gass, ifølge Statoil.

Arbeiderpartiets forslag legger til rette for dette. Det vil sikre økonomien i rørledningen, for rundt 2028 vil Aasta H være tom og det vil være behov for ny tilgang på gass.

Konsekvensene for fiskerinæringa i Lofoten, Vesterålen og Senja vil være seismikkskyting, arealkonflikt og forurensing. I verste fall, en oljekatastrofe.

Så kan vi jo sitte i fjæresteinene her nord, med all risikoen, og se ringvirkningene suse forbi sørover der 15 ordførere i tunge oljekommuner på Vestlandet nå aksjonerer for at Lofoten, Vesterålen og Senja må åpnes.

De vet hva de gjør. Gjør vi?

 

  • Leserbrev fra Wenche Cumming, leder Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja, publisert på vol.no 22.01.2017
  •