Foredrag og boklansering på Folkeaksjonens landsmøte

Professor Thomas Princen og hans forskerkolleger gjorde starten på Folkeaksjonens landsmøte både interessant og lærerikt for de rundt 70 fremmøtte på Galleri lille Kabelvåg sist fredag.

Norge er et av eksemplene som dras frem i den nye boka Ending the Fossil Fuel Era som hadde norgeslansering i Kabelvåg. Hovedforfatter professor Thomas Princen og oljeforskerne Helge Ryggvik og Berit Kristoffersen diskuterte og svarte på spørsmål om bokens tema sett i sammenheng med kampen mot oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja.

Klimaproblemene har skapt et akutt behov for å endre engergibruken i verden. Hva er de ulike globale, nasjonale og lokale strategiene for en utfasing av olje, gass og kull? Princen viser i sin bok hvordan utfasingen og overgangen allerede er i ferd med å skje, og hvilke strategier som kan sette enda mer fart på prosessene.

Ryggvik og Kristoffersen ser nærmere på tre miljøbølger i Norge og hvordan debatten om tempoet på utvinning av olje og gass har utviklet seg over tid her i landet. 

”Our motivation for writing this chapter is to paint a more sobering picture of Norway’s experience with oil, seen from a climate perspective. The history of Norway’s approach to the world of oil is, in fact, full of contradictions, including struggles about Norway’s future and, for that matter, the future of the world.” (Utdrag fra kapittelet om Norge)

Debatten om hvordan vi skal redusere klimagassutslippene er i ferd med å skifte fokus. Fra at hver og en av oss må bruke mindre, til at vi må la store mengder olje, kull og gass bli liggende i bakken.  Dette er noe forskerne også ser nærmere på, noe Nature-artikkelen som regnet seg frem til at Arktis-oljen må ligge og Guardians Keep it in the Ground-kampanje er to ferske eksempler på.

Boka kan bestilles på The MIT press