En lett manipulert utgave av plakaten til Nordlandskonferansen.

Folkeaksjonen på Nordlandskonferansen

Årets Nordlandskonferanse ble gjennomført uten at noen i det hele tatt nevnte olje og gass. Heller var det bærekraftighet, det grønne skiftet og ren natur som sto i fokus. Dette lover veldig godt for framtida i Lofoten, Vesterålen og Senja.

Årets Nordlandskonferanse gikk av stabelen tirsdag og onsdag denne uka. Her var fylkespolitikere, ordførere, næringslivstopper, rektorer og andre skoleledere (og folkeaksjonen) samlet. Temaet var «fra tonn til kroner» .

Det hele startet med framlegging av årets indeks Nordland, en rapport som tar temperaturen på verdiskapning, befolkningsutvikling og kommuneøkonomi i landsdelen. http://indeksnordland.no/. Kort oppsummert er dette hyggelig lesning. Mørkemennene i oljelobbyen som har svartmalt regionen i årevis må sitte med en ekkel bismak når de leser dette. Det går jo særlig godt i Lofoten Vesterålen og Senja-regionen. Befolkningsvekst og stor og voksende næringsaktivitet, særlig i Vesterålen. Det er strålende nytt for oss.


Det var mange bra innlegg videre på konferansen, og vi må merke oss at INGEN nevnte olje og gass. Tvert i mot ble regjeringserklæringen og «fredningen» av LoVeSe bemerket som viktig for landsdelen. Tidligere oljeanalytiker, Thina Margrethe Saltvedt trakk dette eksplisitt fram i sitt utmerkede foredrag. Også Arne Erling Karlsen, styreformann i Arena hvit fisk, åpnet sitt innlegg med å poengtere viktigheten av oljefri status for områdene.
Ellers snakker alle om bærekraft, det grønne skiftet og at omdømmet vi har med ren natur og rent hav er avgjørende for utvikling i regionen. Oljelobbyen glimret med sitt fravær. Til og med på plakaten for konferansen er oljenæringa utelatt.

Vi er på vinnerlaget, folkens!
LEVE HAVET!

 

Med beste hilsen,
Odd Arne Sandberg,
leder av Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja