Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja krever revolusjon for havet og en oljefri framtid!

Oljefritt er på moten. Flere av partiene som kan få regjeringsmakt etter valget ønsker å stanse all leting etter olje. Flere har også programfesta Norges første varige oljefrie område i Lofoten, Vesterålen og Senja. Selv regjeringen har nylig varslet endringer i oljeskatten, som kan gjøre det mindre lønnsomt å lete etter ny olje og gass.

På lørdag aksjonerte folk over hele landet for havet og en oljefri framtid. Det gjorde de fordi Lofoten, Vesterålen og Senja må forbli oljefritt for alltid – av hensyn til klima, natur, lokalsamfunnene i området og for Norge som land. Dette ble markert fra Grimstad i sør til Andøya i nord.

Det beveger seg en «klimabølge» over den politiske debatten. I denne debatten er det likevel viktig å huske at en omstilling må drives av lokalsamfunnet for å bli vellykket. Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja har vist hvordan folkelig mobilisering påvirker klimakampen og har, sammen med partnere fra alle sider av politikk og næringsliv, klart å holde områdene utenfor LoVeSe frie for oljeboring. Det har vært en kamp vi alle har vunnet.

FNs klimapanel bekreftet det vi allerede visste. Verden er i en krise som må håndteres rask om vi skal komme ut av det i god behold. Denne krisen forsterker og forsterkes av en like katastrofal naturkrise. Å åpne flere områder til olje- og gassproduksjon kan ikke Norge godta. Miljøødeleggelsene oljevirksomhet fører til er godt kjente og uforenelige med Norges forpliktelser til å ivareta hav og klima. Seismikkskyting er skadelig for dyr som bruker hørselen for å kommunisere. Støy og utslipp av miljøgifter under etablering og drift av oljeplattformer er skadelig for livet i havet. Og oljen og gassen, uansett hvor «ren» den er, fører til katastrofale klimaendringer når den brennes her i Norge og i andre land.

De fornybare næringene i LoVeSe, enten det er fiskeri, reiseliv eller mer tradisjonell industri, trenger forutsigbarhet og trygge rammer for å lykkes videre. LoVeSe kan være en modell for en omstilling som alle vet kommer. Denne rettferdige omstillingen vekk fra olja er helt avhengig av at investeringene vi gjør i dag går til framtidens næringer og ikke inn i nye olje- og gassprosjekter. Uten nye investeringer vil ikke bedriftene klare å skape nye verdier eller lokale arbeidsplasser. Resultatet er økonomiske nedgangstider og fraflytting. Det er det ingen som ønsker.

Stortingsvalget kommer til å være avgjørende for framtiden, både for LoVeSe og for Norge. Å beskytte de ekstra sårbare havområdene våre fra olje- og gassaktivitet i all framtid er det minste revolusjonært vi kan gjøre. Likevel trenger vi en revolusjon for å få det til. Vi ønsker alle et godt valg, for fisken, havet og en oljefri framtid!