Foto: Kjetil Martinsen

Flere av APs fylkeslag for varig vern

Stor seier på veien til et varig oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja.

I helga har også Trøndelag AP vedtatt med klart flertall varig vern av havområdene utenfor Lofoten Vesterålen og Senja. Dermed føyer de seg inn i rekken sammen med Akershus, Sogn og Fjordane, Buskerud, Troms, Østfold, Finnmark ,Oslo, Møre og Romsdal og Aust-Agder som alle har gjort lignende vedtak.
 

Valgresultatet fra stortingsvalget viser med all tydelighet at det såkalte kompromissforslaget som åpnet for konsekvensutredning av Nordland VI var et feilgrep. Dette har fylkeslagene tatt inn over seg og med klare flertall i fylke etter fylke vedtatt varig vern av hele området utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Dette er en fantastisk snuoperasjon av Arbeiderpartiet. Vi i folkeaksjonen vi takke AUF og alle andre i AP som har bidratt til dette. Fornuften har med all kunnskap i ryggen seiret.

 

Folkeaksjonen setter vår lit til at Arbeiderpartiets landsmøte i 2019 vedtar varig vern av havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Et slikt vedtak vil være en endelig skrinlegging av dette betente spørsmålet som har skapt uro for fiskeriene, turistnæringen og alle som driver næringsvirksomhet på lag med naturen. Og som har truet med å vrake Norge som en pådriver for miljø og klimaspørsmål.

 

Odd Arne Sandberg, Leder Folkeaksjonen Oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja.