Fiskekaker mot oljeboring

Vi er midt i nok et strålende skreifiske i Lofoten, Vesterålen og Senja. Media er full av begeistrede reportasjer om hvor viktig fiskeressursene er for oss som bor her, og det er møljekalas i hver ei bygd. Dette gleder alleoljemotstanderes hjerter. 

Bli medlem i Folkeaksjonen!

Det viktigste du kan gjøre er å støtte Folkeaksjonen ved å bli medlem. Da støtter du arbeidet vårt både politisk og økonomisk.
MEN, sterke petrokrefter presser på for å få åpnet (dvs konsekvensutredet) de rike fiskefeltene våre for olje- og gassvirksomhet. Dette er galskap! 
Kontinentalsokkelen der skreien tas opp, er svært smal og sameksistens mellom fiske og oljeaktivitet er ikke mulig. 

Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja på Sortland står på for å stoppe petrokreftene, og på lørdag formiddag er de på torget og serverer varme fiskekaker for å feire skreifisket og markere at fiskeriene er så uendelig mye viktigere for oss enn olja.
Vi ses!