Fiskeindustrien sier nei til konsekvensutredning

Fiskekjøpernes Forening og Norske Sjømatbedrifters Landsforening er sterkt imot å starte oljeleting i oljefeltet Nordland 7 og alle andre områder utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Det skriver blv.no fra en innkommet pressemelding. Vi gjengir her hele pressemeldingen.

– Området det dreier seg om er trolig det mest fiskerike i verden. Det er gyte- eller oppvekstområde for verdens rikeste torske- og sildestammer. I tillegg gyter sei, hyse og kveite, uer og en rekke andre arter her. Det er ingenting som forsvarer at Norge - som forvalter av noen av verdens rikeste fiskeressurser - setter disse ressursene i fare ved utslipp av giftige stoffer og ved sprengning av seismikk, mener de to foreningene.

Utslipp av klimagasser

– Myndighetene våre har sluttet seg til Parisavtalen som tilsier at det trengs opp til 70 % kutt i utslipp av klimagasser. Olje- og gassutvinningen har de de største utslippene i Norge. Det er alminnelig enighet om (med 99 % sikkerhet) at mesteparten av de påviste reservene av olje, gass og kull må bli liggende urørt om kloden skal være beboelig i fremtiden.

Økonomi

– Norge er i den lykkelige situasjon at vi er blant de rikeste land i verden. Er det da rimelig at det er vi som fortsatt skal satse på å tjene penger på olje og gass? Burde det ikke overlates til de fattigste land i verden ta opp den siste oljen? Innen fiskerisektoren har vi dessuten langt større potensial for å skape arbeidsplasser i Nord-Norge enn oljeindustrien dersom mer av fisken landes fersk og med kvalitet - og ikke havner i Kina via kjempetrålere.

Bli medlem i Folkeaksjonen!

Det viktigste du kan gjøre er å støtte Folkeaksjonen ved å bli medlem. Da støtter du arbeidet vårt både politisk og økonomisk.