Et pust fra fortiden

I dag holder Industri Energi og Fellesforbundet en politisk markering på Youngstorget med slagordet «oljeindustrien sikrer arbeid og velferd!». Utsagnet mangler en realitetssjekk. 

Å lete etter mer olje er ikke bare direkte i strid med Parisavtalen, grunnlovens miljøparagraf og FNs bærekraftsmål, det også er en dårlig strategi for å sikre arbeidsplasser. Industri Energi påstår at det er «frykt for oppdatert kunnskap» som fører til et ønske om vern av Lofoten, Vesterålen og Senja (LoVeSe). Ser man nærmere på hovedargumentene mot konsekvensutredning, er det tvert imot. Kunnskapsbasen om miljø og klima er stadig økende og oppdateres raskere enn lærebøkene klarer å følge med på. Vi har sett hva som skjer når oljebransjen blir utsatt for en usikker internasjonal økonomisk situasjon og lavere oljepriser. Det er Ola og Kari nordmann som mister jobben. Selv om våre oljebrønner kan tjene inn penger til statskassen i mange år fremover, er det ikke sikkert at nye felt vil være lønnsomme. Disse vil kreve relativt høye priser og et stabilt marked, forutsetninger vi ikke har i dag og umulig kan forvente i fremtiden. Heldigvis har vi et økende marked for fornybar energi og annen klimavennlig teknologi med potensial til å skape mange nye arbeidsplasser. Investeringer basert på klimatiltak kan gi flere jobber enn oljeindustrien vil kunne skape. Økt fokus på reguleringer som gjør det gunstig å satse på klimarelaterte investeringer vil øke denne fordelen betraktelig. Virkeligheten er ikke slik at Norge må være avhengig av store CO2 -utslipp og en klimakatastrofal eksportvare som olje for å sikre økonomisk vekst og bærekraftige arbeidsplasser. Perspektivmeldingen er klar på at vi må få til et internasjonalt samarbeid for å få ned utslippene globalt. Det er et en gåte for oss hvordan vi kan gjøre dette ved å fortsette å tilby markedet norsk olje. Det er nemlig ikke noe som heter «ren olje og gass», og renere utvinningsteknologi omgjør ikke oljen til en CO2 -nøytral energikilde. I tråd med regjeringens strategi i perspektivmeldingen må norsk næringsliv bevege seg mot en fremtid mer likt land uten store oljeog gassressurser. Industri Energi og Fellesforbundet bør følge eksempelet satt av Fagforbundet og si nei til oljeutvinning i LoVeSe. Til gjengjeld vil vi jobbe for at regjeringen legger til rette for nye, stabile og lønnsomme arbeidsplasser utenfor oljeindustrien. Dette burde danne grunnlaget for et styrket norsk sivilsamfunn som fokuserer på bærekraftige løsninger der arbeidsplasser og velferdsstat ikke sikres på bekostning av våre internasjonale kamerater.

Siri Karine Olsson
masterstudent ved Universitetet i Agder, medlem av klimautvalget i Spire
siriko16@student.uia.no