Leder i Folkeaksjonen Bente Kristine Lorenstzen mener deltagerne på Agende Nord-Norge hadde et for ensidige fokus på olje- og gass fra Lofoten, Vesterålen og Senja som løsning for vekst og utvikling i Nord-Norge.

Ensidig olje-fokus

Ørjan Robersten i lobby-organisasjonen LoVe Petro reagerer på at Folkeaksjonen kalte deltagerne ved konferansen Agenda Nord-Norge en sneversynt gjeng. Folkeaksjonens bakgrunn for å hevde dette, var deltagernes ensidige fokus på olje- og gass fra Lofoten, Vesterålen og Senja som løsning for Nord-Norge.

Bli medlem i Folkeaksjonen!

Det viktigste du kan gjøre er å støtte Folkeaksjonen ved å bli medlem. Da støtter du arbeidet vårt både politisk og økonomisk.
I Nord-Norge råder vekst og optimisme uavhengig av oljevirksomhet hvor bare én av tredve arbeidsplasser er tilknyttet denne næringen. I resten av landet hvor én av åtte sysselsettes i oljenæring øker arbedsledigheten.

På konferansen Agenda Nord-Norge var det oppsiktsvekkende lite fokus på næringer som vil føre til at Nord-Norge setter sin egen agenda i fremtiden. I rapporten Framtid i Nord, fra Nærings- og Fiskeridepartementet, blir det anslått at vi kan doble sysselsettinga i Nord-Norge hvis vi satser aktivt på næringer som sjømat, reiseliv, mineraler, og nye næringer. 

Skal vi få dette til trenger vi politikere som prioriterer en satsning inn mot disse næringene.


Det er brukt over 1 milliard og 10 år på å samle inn kunnskap om Lofoten, Vesterålen og Senja. Hvilken kunnskap er det Robertsen i LoVe Petro mener som mangler? Rapporten fra Olje- og Energidepartementet (2012) viser at en åpning for oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja vil gi rundt 400 arbeidsplasser fordelt fra Namsos i sør, til Tromsø i nord. Dette forutsetter et landanlegg, og en oljepris på 100 dollar fatet.

Det er brukt over 1 milliard og 10 år på å samle inn kunnskap om Lofoten, Vesterålen og Senja. Hvilken kunnskap er det Robertsen i LoVe Petro mener som mangler?


Økonomer, miljøforskere og fagorganisasjoner advarer mot oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja. Det er stor nasjonal motstand og meningsmålingene i Nordland i forbindelse med valget i høst viser et klart flertall for et oljefritt havområde utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Uansett oljepris i fremtiden har vi nok kunnskap om havområdets betydning for fisk, arbeidsplasser, natur og klima til å si nei til en åpningsprosess for oljeboring.